17-01-2021

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Trzy spojrzenia naRumunię"
Rumuńskie życie teatralne opisuje Lucian Dan Teodorovici.
"Drążyć, szukać, rozwijać się..."
Maryla Zielińska analizuje aktorstwo Marka Kality.
"Nasza obsesja "
Z Radu Afrimem rozmawia Iulia Popovici.
"Ten teatr czasami"
Postać Adama Hanuszkiewicza przybliża Wojciech Majcherek.
"Słuch absolutny"
Z Anną Chodakowską rozmawia Michał Smolis.
"Ambitny teatr ludowy"
Wywiad Maryli Zielińskiej z Piotrem Ratajczakiem.
"Polaków pomnik własny"
O budowaniu postaci pomnikowych we współczesnym polskim teatrze pisze Wanda Świątkowska.
"Scenografia rumuńska albo wiara w teatr"
Współczesną scenografię rumuńską analizuje Georges Banu.
"X milimetrów z Y kilometrów"
Gianina Cărbunariu opowiada o swoim ostatnim spektaklu.
"Kontrrewelacja"
Spektakl Marsz Polonia z Teatru Powszechnego w Łodzi opisuje Adam Karol Drozdowski.
"B jak blokowisko"
Recenzja Anety Głowackiej ze spektaklu Między nami dobrze jest z Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
"Życie zamknięte w walizce"
O Walizce z Teatru Żydowskiego w Warszawie pisze Anna Szymonik.
"Kwartet na mięśniaków"
Fazę Delta z Teatru Wybrzeże w Gdańsku recenzuje Jarosław Zalesiński.
"W pogoni za sobą"
Tekst Agnieszki Michalak o Allegro moderato z Laboratorium Dramatu w Warszawie.
"Lekcja teatru"
Opowieści zimowe z Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy opisuje Paweł Schreiber.
"Lokowanie (w) spektaklu"
Śmierć pracownika z Teatru Polskiego w Poznaniu przybliża Michał Larek.
"Lament i pomsta"
Hekabe z Teatru Polskiego w Warszawie prezentuje Hanna Baltyn-Karpińska.
"I zawrócił Jontek na wieś"
Halkę z Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie recenzuje Dorota Kozińska.
"Brooklińska rzeź, czyli Rezą w Amerykę"
Tekst Edyty Kubikowskiej o  Rzezi Romana Polańskiego.
"Pełen sukces, pełna kasa, czyli teatralne przygody Romana Polańskiego"
Teatralną działalność Romana Polańskiego przybliża Łukasz Maciejewski.
"Pięć razy Rumunia"
Paweł Płoski opisuje XXI Narodowy Festiwal Teatralny w Bukareszcie.
"Z ironicznym przełamaniem"
Z Joanną Krakowską rozmawia Kalina Zalewska.
"Mikołajska”, albo odmowa bycia aktorką"
Małgorzata Piekutowa recenzuje książkę Mikołajska. Teatr i PRL Joanny Krakowskiej.
"Co pozostaje, jest do opisania"
O publikacji Aleksander Zelwerowicz Barbary Osterloff pisze Beata Guczalska.
"Śmiech jak skok w przepaść"
Recenzja Jolanty Kowalskiej z książki Bogumił Kobiela. Sztuka aktorska Magdaleny Przyborowskiej.
"Uwagi na stronie"
Felieton Rafała Węgrzyniaka.
"Zakaz fotografowania"
Felieton Zyty Rudzkiej.
"Warszawskie pasaże"
Felieton Krzysztofa Rutkowskiego.
Rumunia
Trzy spojrzenia naRumunię [...]
Ludzie
Drążyć, szukać, rozwij [...]
Nasza obsesja
Ten teatr czasami
Słuch absolutny
Ambitny teatr ludowy
Przestrzenie teatru
Polaków pomnik własny
Teatr rumuński
Scenografia rumuńska albo [...]
X milimetrów z Y kil [...]
Po premierze
Kontrrewelacja
B jak blokowisko
Życie zamknięte w w [...]
Kwartet na mięśniaków
W pogoni za sobą
Lekcja teatru
Lokowanie (w) spektaklu
Lament i pomsta
Przegląd
I zawrócił Jontek na wie [...]
Brooklińska rzeź, czyli [...]
Pełen sukces, pełna kasa [...]
Pięć razy Rumunia
Czytelnia
Z ironicznym przełamaniem [...]
Mikołajska”, albo odmow [...]
Co pozostaje, jest do opis [...]
Śmiech jak skok w pr [...]
Felietony
Uwagi na stronie
Zakaz fotografowania
Warszawskie pasaże

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone