05-07-2020

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Aktor"
Poemat Piotra Matywieckiego o aktorze.
"Minitraktat o aktorze pierwszym i ostatnim"
Jarosław Fazan przybliża poemat Piotra Matywieckiego.
"Dyrektora Jarzyny skoki w ciemność"
Rafał Węgrzyniak opisuje dziesięć lat dyrekcji Grzegorza Jarzyny w TR Warszawa.
"TRadycja"
Paweł Goźliński podejmuje próbę charakterystyki TR Warszawa.
"Andy II"
Tadeusz Nyczek recenzuje najnowszy spektakl Krystiana Lupy w krakowskim Starym Teatrze.
"Czarna msza ku czci Baala"
Rafał Węgrzyniak pisze o premierze "Baala" Bertolta Brechta w reżyserii Anny Augustynowicz.
"Torebka Marii Stuart"
Artur Duda prezentuje "Marię Stuart" Fridricha Schillera w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.
"Chórem w realizm"
Marek Radziwon recenzuje "Bitwę pod Grunwaldem" Tadeusza Borowskiego w reżyserii Marka Fiedora.
"Słowa i rzeczywistość"
Michał Larek pisze o premierze sztuki "Fernando Krapp napisał do mnie ten list" Tankreda Dorsta w reżyserii Marka Kality.
"Krotochwila na theatrum"
Patryk Czaplicki opisuje "Boboka" w Teatrze Polskim w Poznaniu.
"Potrzeba zagłębia"
Grzegorz Kopaczewski prezentuje "Polterabend" z Teatru Śląskiego w Katowicach.
"Praska podróż"
Bartłomiej Miernik pisze o "Nawrotniku" w reżyserii i choreografii Anny Jankowskiej i Rafała Dziemidoka.
"Jeden do jednego"
Kamila Mścichowska prezentuje "Kajtusia Czarodzieja" w reżyserii Łukasza Kosa w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.
"Dorośliśmy do polskiej klasyki"
Rozmowa Kamili Mścichowskiej z Pawłem Łysakiem, dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
"Kolorowe linie"
Magdalena Foks zastanawia się, czym jest teatr familijny.
"Zlepy słowno-lalkowe"
Paweł Brylski recenzuje "Sklepy cynamonowe" w Białostockim Teatrze Lalek.
"Kit Happens"
Aneta Głowacka pisze o "Stuff Happens" Davida Hare'a w Teatrze Śląskim w Katowicach.
"Światło"
Rozmowa Małgorzaty Szum z Davidem Hare'm.
"Każdemu, na czym mu mniej zależy"
Kolejna część wspomnień Andrzeja Łapickiego.
"Już kąpiesz się nie dla mnie"
Agnieszka Wójtowicz prezentuje inscenizację "Sędziów" w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
"Współczesnego Konrada droga do wyzwolenia"
Anna Szymonik pisze o łódzkiej realizacji "Wyzwolenia" w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego.
"Apollo rozsądzi"
Michał Mizera pisze o inscenizacji "Wesela" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
"Teatr na wojennej ścieżce"
Jolanta Kowalska analizuje sytuację Teatru Polskiego we Wrocławiu.
"Parady Mieszkowskiego, czyli miesiące"
Leszek Pułka opisuje okres dyrektury Krzysztofa Mieszkowskiego.
"Dziady '68: Reaktywacja"
Andrzej Makowiecki pisze o instalacji z okazji jubileuszu inscenizacji "Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka.
"Lirykożercy"
Ola Koehler prezentuje akcję "Lirykożercy" inaugurującą rok Zbigniewa Herberta w Teatrze Narodowym.
"Enuma elisz albo święto losów"
Anna Piwkowska prezentuje książkę "Drogą wszystkiej ziemii" Anny Achmatowej.
"Uboczny produkt przemiany materii"
Małgorzata Grzegorzewska opisuje książkę-wywiad z Krzysztofem Warlikowskim.
"Perykles wieku średniego"
Kolejna recenzja rozmów Krzysztofa Warlikowskiego z Piotrem Gruszczyńskim.
"Stwarzania Shakespeare'a"
Wanda Świątkowska prezentuje biografię Williama Shakespeare'a.
Monologi
Aktor
Minitraktat o aktorze [...]
Dekada TR
Dyrektora Jarzyny skoki w& [...]
TRadycja
Przedstawienia
Andy II
Czarna msza ku czci Baala
Torebka Marii Stuart
Chórem w realizm
Słowa i rzeczywisto [...]
Krotochwila na theatrum
Potrzeba zagłębia
Praska podróż
Jeden do jednego
Dyrektorzy
Dorośliśmy do polskiej k [...]
Teatr familijny
Kolorowe linie
Lalki
Zlepy słowno-lalkowe
David Hare
Kit Happens
Światło
Zapiski starucha

Każdemu, na czym mu mniej [...]
Wyspiański wielokrotnie
Już kąpiesz się nie dla [...]
Współczesnego Konrada dr [...]
Apollo rozsądzi
Co z tym Polskim?
Teatr na wojennej ścieżc [...]
Parady Mieszkowskiego, czy [...]
Akcje jubileuszowe
Dziady '68: Reaktywacja
Lirykożercy
Książki
Enuma elisz albo święto [...]
Uboczny produkt przemiany [...]
Perykles wieku średniego
Stwarzania Shakespeare'a

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone