22-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Intelekt w stanie wrzenia"
Wspomnienie Elżbiety Baniewicz o Gustawie Holoubku.
"Z pretensją o los
"

Krystyna Mazur opisuje "Wielką Improwizację" w wykonaniu Gustawa Holoubka.
"Holoubek w pierwszym akcie "Dziadów" "
Tomasz Kubikowski analizuje kunszt aktorski Gustawa Holoubka.
"Holoubek wprowadził mnie w dorosłość"
Rozmowa Kaliny Zalewskiej z Piotrem Fronczewskim na temat Gustawa Holoubka.
"Dramat konserwatysty"
Janusz Majcherek pisze o Gustawie Holoubku i jego stosunku do tekstu w teatrze.
"Publiczność ma zawsze rację"
Kolejna część wspomnień Andrzeja Łapickiego.
"Nowa ariergarda"
Małgorzata Piekutowa podsumowuje XXVIII Warszawskie Spotkania Teatralne.
"Ani według, ani na motywach"
Kamila Mścichowska prezentuje "Makbeta" w reżyserii Mariusza Grzegorzka.
"Słodkie słone ciasto"
Z Mariuszem Grzegorzkiem rozmawia Łukasz Maciejewski.
"Świetna sprawa"
Jagoda Hernik Spalińska opisuje "Sprawę Dantona" w reżyserii Jana Klaty.
"Śmierć Don Juana"
Jacek Wakar recenzuje "Don Juana" w reżyserii Marcina Jarnuszkiewicza.
"Człowieku, czemuś nie uciekał?!"
Henryk Izydor Rogacki pisze o "Procesie" w reżyserii Macieja Englerta.
"Dobroć nie istnieje"
Jarosław Zalesiński prezentuje polską prapremierę "Świętej Joanny szlachtuzów" Bertolda Brechta.
"Teatralny palimpsest"
Aleksandra Rembowska opisuje "Iwanowa" w Teatrze Narodowym w Warszawie.
"My zdies' emigranty"
Michał Mizera pisze o "Wiśniowym sadzie" w reżyserii Tomasza Koniny.
"Wszyscy głusi"
Patryk Czaplicki recenzuje spektakl Marka Fiedora w poznańskim Teatrze Polskim.
"Czy zostało trochę miejsca?"
Katarzyna Tokarska-Stangret prezentuje "Dowód" w reżyserii Andrzeja Seweryna.
"Oni odchodzą"
Dorota Kryszkowska opisuje "Zatrudnimy starego klauna" w reżyserii Justyny Celedy.
"Co po artyście?"
Barbara Osterloff o nowym spektaklu Janusza Wiśniewskiego.
"Po "Burzy""
Michał Larek pisze o "Burzy" Janusza Wiśniewskiego.
"Bojkot"
Felieton Wojciecha Tomczyka.
""Kot" czyli moc tworzenia"
Katarzyna Flader opisuje spektakl dyplomowy Akademii Teatralne w Warszawie w reżyserii Piotra Cieplaka.
"Za duży blask"
Łukasz Maciejewski o spektaklu dyplomowym PWST w Krakowie, w reżyserii Jerzego Stuhra.
"Diabeł w Turynie"
Felieton Tomasza Różyckiego.
"Plakat teatralny: sztuka czy sztuka reklamy"
Rozmowa Pawła Płoskiego z Januszem Górskim na temat plakatu teatralnego.
"Ideolożki moderne albo wizerunek teatru"
Dorota Buchwald pisze o współczesnych polskich programach teatralnych.
"Zadziwiający wigor"
Cezary Niedziółka o kondycji plakatu teatralnego.
Holoubek
Intelekt w stanie wrz [...]
Z pretensją o los
Holoubek w pierwszym [...]
Holoubek wprowadził mnie [...]
Dramat konserwatysty
Zapiski starucha

Publiczność ma zawsze ra [...]
Warszawskie Spotkania Teatraln
Nowa ariergarda
Przedstawienia
Ani według, ani na motywa [...]
Słodkie słone ciasto
Świetna sprawa
Śmierć Don Juana
Człowieku, czemuś nie uc [...]
Dobroć nie istnieje
Teatralny palimpsest
My zdies' emigranty
Wszyscy głusi
Czy zostało trochę miejs [...]
Oni odchodzą
Co po artyście?
Interpretacje
Po "Burzy"
Maszeruj albo giń!
Bojkot
Dyplomy
"Kot" czyli moc tworzenia
Za duży blask
Kufer z książkami
Diabeł w Turynie
Wizerunek teatru
Plakat teatralny: sztuka c [...]
Ideolożki moderne albo wi [...]
Zadziwiający wigor

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone