22-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Najlepszy, najlepsza, najlepsi"
Ankieta "Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2007/2008".
"Nagrody "
Tegoroczni nominowani oraz laureaci nagród miesięcznika "Teatr".
"Robimy powstanie!"
Z Pawłem Passinim rozmawia Jacek Kopciński.
"Powstanie tu i teraz"
Kamila Paprocka opisuje spektakl "Hamlet 44" w reżyserii Pawła Passiniego.
"Przeczytani przez Herberta"
Katarzyna Ruta-Rutkowska przedstawia "Rekonstrukcję poety" w reżyserii Marcina Libera.
"Korony i ordery"
Kamila Mścichowska pisze o spektaklu "Starość jest piękna" wystawionym na Placu Konstytucji w Warszawie.
"Obraz ze szczegółów"
Katarzyna Tokarska-Stangret analizuje "Operę za trzy grosze" w reżyserii Roberta Wilsona, zrealizowaną w Berliner Ensemble.
"Koniec początku?"
Dorota Mieszek opisuje projekt "odkryte/zakryte" w warszawskim Teatrze Dramatycznym.
"Śpiewający mistycy, piękni kochankowie okaleczone kobiety"
Mirosław Kocur komentuje Brave Festival 2008.
"Wolność Wolnej Sceny"
Sytuację teatru alternatywnego na Ukrainie opisuje Hanna Wesełowska.
"Gershwin na przedmieściach Johannesburga"
Magdalena Piotrowska pisze z Paryża o "Porgy i Bess" w reżyserii Robyna Orlina.
"Pierwszy raz"
Felieton Wojciecha Tomczyka.
"Józek"
Wypowiedź Stanisława Brudnego o pracy w zespole Józefa Szajny.
"W hospicjum Szajny"
Z Jerzym Kaliną rozmawia Danuta Kuźnicka.
"Opisz kształt"
Zbigniew Taranienko prezentuje publikację "Inwentaryzacja. Przedmioty scenograficzne Jerzego Grzegorzewskiego...".
"Tyle poezji, co wskazówek"
Katarzyna Tokarska-Stangret rozmawia z Andrzejem Kowalczykiem na temat przedmiotów Tadeusza Kantora.
"Wszystkie drogi prowadzą do BTL-u"
Białostocki Teatr Lalek przedstawia Konrad Szczebiot.
"Być w obiegu"
Rozmowa Pawła Płoskiego z Markiem Waszkielem.
"Anegdota"
Kolejna część wspomnień Andrzeja Łapickiego.
"Upiększyła język polski"
O Irenie Eichlerównie rozmawiają Anna Chodakowska, Krystyna Mazur, Erwin Axer, Andrzej Łapicki i Barbara Osterloff.
"Rzym przez dziurkę od klucza"
Felieton Tomasza Różyckiego.
"Homo performaticus"
Tomasz Kireńczuk recenzuje książkę "Performans" Marvina Carlsona.
"Salonowa biografia"
O "Salonie Niezależnych" Tadeusza Nyczka pisze Michał Sufin.
Podsumowanie sezonu
Najlepszy, najlepsza, najl [...]
Nagrody
Nagrody
Wydarzenie
Robimy powstanie!
Powstanie tu i teraz
Przedstawienia
Przeczytani przez Herberta [...]
Korony i ordery
Obraz ze szczegółów
Festiwale
Koniec początku?
Śpiewający mistycy, pię [...]
Zagranica
Wolność Wolnej Sceny
Gershwin na przedmieściac [...]
Maszeruj albo giń!
Pierwszy raz
Szajna
Józek
W hospicjum Szajny
Studium przedmiotu
Opisz kształt
Tyle poezji, co wskazówek [...]
Lalki
Wszystkie drogi prowadzą [...]
Być w obiegu
Zapiski starucha
Anegdota
Biografie teatralne
Upiększyła język polsk [...]
Kufer z książkami
Rzym przez dziurkę od klu [...]
Książki
Homo performaticus
Salonowa biografia

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone