16-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Krajobraz po Grossie"
Kalina Zalewska opisuje lubelskie Konfrontacje Teatralne.
"Robota ilustracyjna i wychowawcza"
O dramatach inscenizowanych podczas tegorocznych Konfrontacji Teatralnych pisze Dariusz Nowacki.
"Podoba mi się teraz wszystko"
Z Andrzejem Łapickim rozmawia Michał Smolis.
"Kurnakowicz"
Kolejna część wspomnień Andrzeja Łapickiego.
"Ropopera"
"Borysa Godunowa" w reżyserii Andrieja Moguczija recenzuje Paweł Goźliński.
"Nie rzucim banku skąd nasz ród"
Waldemar Wasztyl prezentuje "Franka V. Komedię Bankierską" z krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego.
"Partnerstwo, czyli rywalizacja"
Tekst Janusza R. Kowalczyka o "Słonecznych chłopcach" w reżyserii Macieja Wojtyszki.
"Kultura torebek foliowych"
"Witaj/Żegnaj" Jana Klaty opisuje Artur Duda.
"Młynarze u bram"
Łukasz Maciejewski przedstawia "Piekarnię" Bertolta Brechta zrealizowaną w Starym Teatrze w Krakowie.
"Perwers wymuszony"
Katarzyna Strzelec pisze o spektaklu "Żydówek nie obsługujemy" z teatru im. Jaracza w Olsztynie.
"Miłość nie znosi obojętności"
Kamila Mścichowska recenzuje "Dzień Walentego" Iwana Wyrypajewa w reżyserii Andrzeja Sadowskiego.
"Surfing generation"
Michał Mizera prezentuje "Plażę" w reżyserii Rudolfa Zioły.
"O wszystkim, czyli o seksie"
Recenzja Marka Radziwona z "Pantaleona i wizytantek" z warszawskiego Teatru Studio.
"Leniwe gesty"
Tekst Agnieszki Rataj o "Zabawach na podwórku" w reżyserii Julii Wernio.
"Muzeum tak w ogóle"
Felieton Wojciecha Tomczyka.
"Porządkowanie świata"
Z Wiesławą Klatą rozmawia Marta Uszyńska.
"Nowa odsłona"
Marta Uszyńska podsumowuje XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży.
"Frycz czyli anarchia"
Łukasz Maciejewski kreśli portret Jana Frycza.
"Widząc to samo"
Elizabeth Zimmer prezentuje przegląd nowojorskiej sceny tańca.
"Moja Ameryka tańczy"
Jadwiga Majewska opisuje style we współczesnej choreografii amerykańskiej.
"Wszyscy uczestnczymy w czymś żywym"
Rozmowa Jadwigi Majewskiej z Markiem Morrisem.
"Litwo, ojczyzno moja"
Reportaż Konrada Szczebiota z Sejn.
"Poproszę zamiejscową czydzieściczy"
Agnieszka Uścińska rozmawia z Wiesławem Michnikowskim.
"Szmonces - polska specjalność"
Agnieszka Uścińska analizuje fenomen szmoncesów.
"Moja choroba"
Monolog Juliana Tuwima.
"Moskwa 2"
Felieton Tomasza Różyckiego.
Konfrontacje: Żydzi w tea
Krajobraz po Grossie
Robota ilustracyjna i  [...]
Nagrody
Podoba mi się teraz wszys [...]
Zapiski starucha
Kurnakowicz
Przedstawienia
Ropopera
Nie rzucim banku skąd nas [...]
Partnerstwo, czyli rywaliz [...]
Kultura torebek foliowych
Młynarze u bram
Perwers wymuszony
Miłość nie znosi oboję [...]
Surfing generation
O wszystkim, czyli o seksi [...]
Leniwe gesty
Maszeruj albo giń!
Muzeum tak w ogóle
Festiwale
Porządkowanie świata
Nowa odsłona
Portret
Frycz czyli anarchia
Nowojorska scena tańca
Widząc to samo
Moja Ameryka tańczy
Wszyscy uczestnczymy w&nbs [...]
Reportaż
Litwo, ojczyzno moja
Monologi
Poproszę zamiejscową czy [...]
Szmonces - polska specjaln [...]
Moja choroba
Kufer z książkami
Moskwa 2

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone