22-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Lubię wolność w teatrze"
Z Dominiką Kluźniak rozmawia Aleksandra Rembowska.
"Dobrego zdrowia Lebiediewom"
Jolanta Kowalska pisze o aktorstwie dramatycznym i postdramatycznym.
"Sankt Petersburg, Okruchy nowojorskie"
Kolejna część wspomnień Andrzeja Łapickiego.
"Enter Lady Mackbeth"
Mirosław Kocur przedstawia "Mackbetha" w reżyserii Grzegorza Brala.
"Mocna magia"
Tekst Jacka Dobrowolskiego o "Makbecie" zrealizowanym przez Teatr Pieśń Kozła we Wrocławiu.
"Słowa jak pociski"
Dorota Mieszek opisuje "Ifigenię" w reżyserii Antoniny Grzegorzewskiej.
"Kto? co? Alicja"
Magdalena Szpak recenzuje "Alicję" w reżyserii Pawła Miśkiewicza.
"Pani Bovary to Anna"
Łukasz Maciejewski pisze o "Rozmowach poufnych" z Teatru im. Słowackiego w Krakowie.
"Panoptikum ą la Madame Duda-Gracz"
Michał Mizera prezentuje "Romea i Julię" w reżyserii Agaty Dudy-Gracz.
"Nieszczęście jako produkt rynkowy"
Tekst Jolanty Kowalskiej o "Operze gospodarczej dla ładnych pań i zamożnych panów" w reżyserii Moniki Strzępki.
"Hamlecik"
Artur Duda opisuje "Hamleta" zrealizowanego w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.
"Golonka po bawarsku"
Waldemar Wasztyl przedstawia spektakl "Nocą na pewnym osiedlu" z katowickiego Teatru im. Żeromskiego.
"Tęsknoty fałszywej pamięci"
Recenzja Michała Larka z "Brygady szlifierza Karhana" z Teatru Nowego w Łodzi.
"Likwidowanie sabotażystów"
Rafał Węgrzyniak pisze o "Golgocie wrocławskiej" zrealizowanej w telewizyjnej Scenie Faktu.
"Klasa idiotów"
Felieton Wojciecha Tomczyka.
"A jak Alicja, A jak Auschwitz"
Dorota Mieszek podsumowuje festiwal "Warszawa Centralna - Stygmaty ciała".
"RambaZamba show"
Karolina Krawczyk prezentuje spektakl "Pamięci Umarłej klasy Tadeusza Kantora" niemieckiej grupy RambaZamba.
"Festiwal z duszą"
III Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych dla Dorosłych opisuje Kamila Mścichowska.
"W nieuchwytnej konwencji"
Magdalena Foks analizuje współczesne polskie spektakle lalkowe.
"Do przerwy 2:1"
Tekst Konrada Szczebiota na temat nowych spektakli lalkowych.
"Bez diabelskich sztuczek"
Katarzyna Tokarska-Stangret prezentuje "Fausta" w reżyserii Roberta Wilsona.
"Moja Ameryka tańczy"
Druga część tekstu Jadwigi Majewskiej o nowojorskiej scenie tańca.
"Iksowie"
Przetłumaczony fragment powieści György'a Spiró.
"Spiró i Bogusławski"
Weronika Kasprzak pisze o recepcji György'a Spiró w Polsce.
"Moskwa 3"
Felieton Tomasza Różyckiego.
"Twórca nieopracowany"
Katarzyna Kwiecień recenzuje książkę Jolanty Mazur-Fedak o przedwojennym teatrze Cricot.
Nagrody
Lubię wolność w teatrze [...]
Aktorzy dramatyczni i pos
Dobrego zdrowia Lebiediewo [...]
Zapiski starucha
Sankt Petersburg, Okruchy [...]
Wydarzenie
Enter Lady Mackbeth
Mocna magia
Przedstawienia
Słowa jak pociski
Kto? co? Alicja
Pani Bovary to Anna
Panoptikum ą la Madame Du [...]
Nieszczęście jako produk [...]
Hamlecik
Golonka po bawarsku
Tęsknoty fałszywej pami [...]
Teatr telewizji-Scena faktu
Likwidowanie sabotażystó [...]
Maszeruj albo giń!
Klasa idiotów
Festiwale
A jak Alicja, A jak Auschw [...]
RambaZamba show
Festiwal z duszą
Lalki
W nieuchwytnej konwencji
Do przerwy 2:1
Opera
Bez diabelskich sztuczek
Nowojorska scena tańca
Moja Ameryka tańczy
Przekłady: Spiró
Iksowie
Spiró i Bogusławski
Kufer z książkami
Moskwa 3
Książki
Twórca nieopracowany

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone