22-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Wieża Babel"
Poemat Anny Piwkowskiej.
"Wielość z jedności"
Justyna Kozłowska opisuje "Wieżę Babel" Anny Piwkowskiej.
"Shakespeare"
Kolejna część wspomnień Andrzeja Łapickiego.
"Dziesięć procent prawdy"
Z Janem Klatą, laureatem nagrody im. Konrada Swinarskiego, rozmawia Jacek Kopciński.
"W pułapce ciszy, w pułapce hałasu"
Monika Żółkoś pisze o dwóch inscenizacjach "Wiele hałasu o nic".
"Aktorzy nadal prowincjonalni"
Tadeusz Nyczek przedstawia "Aktorów prowincjonalnych" w reż. Agnieszki Holland i Anny Smolar.
"W guberni charkowskiej lub kurskiej"
Hanna Baltyn recenzuje "Wujaszka Wanię" z warszawskiego Teatru Polskiego.
"Gwóźdź w pochwie"
Tekst Mirosława Kocura o "Lalce" w reżyserii Wiktora Rubina.
"Uwięzieni w chorobie swojego życia"
Kamila Mścichowska prezentuje spektakl "Zagłada ludu albo moja wątroba jest bez sensu" z łódzkiego Teatru im. Jaracza.
"Obsługiwałem Szejka Amala"
Waldemar Wasztyl opisuje "Barbarę Radziwiłłównę z Jaworzna-Szczakowej" w reżyserii Jarosława Tumidajskiego.
"Poznańskie preludium"
Recenzja Ewy Szkudlarek ze spektaklu "Kiedy świat był młody" zrealizowanego w poznańskim Teatrze Polskim.
"Dracula, czyli faceci w rajtuzach"
Łukasz Maciejewski pisze o "Draculi" z krakowskiego Teatru im. Słowackiego.
"Paradoks Pielewina"
Anna Szymonik przedstawia spektakl "Żółta strzała" zrealizowany w Studiu Teatralnym Koło.
"Wyszedłem spod ręki aktorów"
Z Igorem Gorzkowskim, szefem Studia Teatralnego Koło, rozmawia Anna Szymonik.
"Z dzieckiem przez dżunglę"
Tekst Magdaleny Foks o "Tygryskach" z warszawskiego Teatru Lalka.
"Teatr polityczny"
Felieton Wojciecha Tomczyka.
"Zobaczcie, jak pulsuje świat"
Ze Zbigniew Hołdysem rozmawia Bartłomiej Miernik.
"Księżycu Alabamy..."
Michał Mizera opisuje spektakl "Milva śpiewa Brechta" w reżyserii Cristiny Pezzoli.
"Berlin, Barenboim i klasyka rosyjska"
Natalia Jakubowa porównuje dwa spektakle z Statsoper Unter den Linden w Berlinie.
"Twierdza na szczycie"
Jan Pawelec analizuje "Diabły z Loudun" Krzysztofa Pendereckiego.
"Tancerz w obrazie - studium przedmiotu"
Jadwiga Majewska opisuje XII Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie.
"Ten pies ma kaganiec na duszy"
Anna Królica prezentuje spektakl "Z tobą chcę oglądać świat" Mikołaja Mikołajczyka.
"Niestety, Polska"
Felieton Tomasza Różyckiego.
"Typki z Qui Pro Quo"
Agnieszka Uścińska recenzuje książkę "Kochana stara buda. Teatr "Qui-Pro-Quo" Tomasza Mościckiego.
Monologi
Wieża Babel
Wielość z jedności
Zapiski starucha
Shakespeare
Nagrody "Teatru"
Dziesięć procent prawdy
Przedstawienia
W pułapce ciszy, w pułap [...]
Aktorzy nadal prowincjonal [...]
W guberni charkowskiej lub [...]
Gwóźdź w pochwie
Uwięzieni w chorobie swoj [...]
Obsługiwałem Szejka Amal [...]
Poznańskie preludium
Dracula, czyli faceci w ra [...]
Studio Teatralne Koło
Paradoks Pielewina
Wyszedłem spod ręki akto [...]
Scena bebiko
Z dzieckiem przez dżungl [...]
Maszeruj albo giń!
Teatr polityczny
Poszerzanie pola
Zobaczcie, jak pulsuje św [...]
Zagranica
Księżycu Alabamy...
Berlin, Barenboim i klasyk [...]
Interpretacje
Twierdza na szczycie
Taniec
Tancerz w obrazie - studiu [...]
Ten pies ma kaganiec na du [...]
Kufer z książkami
Niestety, Polska
Książki
Typki z Qui Pro Quo

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone