16-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Wolny dwudziestoletni. Ankieta"
Krytycy i historycy teatru wypowiadają się na temat przemian, jakie zaszły w polskim teatrze w ostatnim dwudziestoleciu.
"Moje "Wesela""
Kolejna część wspomnień Andrzeja Łapickiego.
"Melancholia cieni"
Jacek Kopciński pisze o "(A)pollonii" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego.
"Gdzie zaczynam się ja"
Artur Duda prezentuje "Eine kleine Nachtmusik" w reżyserii Pawła Szkotaka.
"Do ostatniej kropli"
Monika Żółkoś opisuje "Zwodnicę" z gdańskiego Teatru Wybrzeże.
"Deziluzje kołtunerii"
Karolina Szczepanowska przedstawia spektakl "Moralność pani Dulskiej, czyli w poszukiwaniu zagubionego Czakramu" z krakowskiego Teatru Łaźnia Nowa.
"Nieustające wakacje"
Kamila Paprocka recenzuje "Jedną ręką" z warszawskiego Teatru Studio.
"Koralina w krainie czarów"
Tekst Magdaleny Jasińskiej o spektaklu "Koralina, czyli wojna o światy" w reżyserii Włodziemierza Fełenczaka.
"Beatum scelus"
O "Staroście kaniowskim" i "Pijakach" pokazanych w ramach festiwalu re_wizje/sarmatyzm pisze Michał Mizera.
"Przyjaciele wesołego diabła"
Łukasz Maciejewski przedstawia "Rzeczpospolitą Babińską" zrealizowaną w krakowskim Teatrze Starym.
"Sarmacja widziana dziś"
Kalina Zalewska opisuje "Sarmację" Pawła Huellego w reżyserii Krzysztofa Babickiego.
"Kryptoteologie współczesnego teatru"
Tekst Pawła Dobrowolskiego o tegorocznej edycji festiwalu "Gorzkie Żale".
"Obyś był zimny albo gorący"
Michał Mizera rozmawia z Krzysztofem Jasińskim i ks. dr Henrykiem Paprockim.
"Idolatria i atrapy boskości"
Sebastian Duda pisze o tegorocznej edycji festiwalu "Gorzkie Żale".
"Pod kloszem"
Magdalena Foks prezentuje "Bez podłogi" Kompanii Doomsday z Białegostoku.
"Krajobraz po końcu świata"
Sylwetka Kompanii Doomsday pióra Konrada Szczebiota.
"O nienazwanym"
Marcin Bartnikowski analizuje współczesny teatr lalkowy.
"Paradoks o Teatrze Centralnym"
Tekst Jarosława Cymermana i Grzegorza Kondrasiuka o lubelskim Teatrze Centralnym.
"Z brzucha"
Rozmowa Jarosława Cymermana i Grzegorza Kondrasiuka z Łukaszem Wittem-Michałowskim.
"Do wioseł"
Monika Wasilewska pisze o teatralnej Łodzi.
"Łatwo się tu obrazić na świat"
Z Marcinem Brzozowskim i Tomaszem Rodowiczem rozmawia Łukasz Orłowski.
"Niewina jest wspólna"
Łukasz Maciejewski recenzuje "Całopalenie" Dei Loher zrealizowane z krakowskim Teatrze Nowym.
"Buduary i podwórka"
Joanna Jopek pisze o "Filozofii w buduarze" z Teatru Nowego.
"Normalny teatr"
Rozmowa Joanny Jopek z Dominiką Knapik, Dominikiem Nowakiem i Piotrem Siekluckim.
"Ostatnia paróweczka"
Felieton Wojciecha Tomczyka.
"Teatr jako wyzwanie"
Tomasz Kireńczuk przedstawia twórczość Teatro Valdoca.
"Dowód tezy Goethego"
O najnowszych książkach na temat teatru włoskiego pisze Olga Płaszczewska.
"Futurystyczny "teatr teatralny""
Cezary Bronowski omawia książkę Tomasza Kireńczuka o teatrze włoskich futurystów.
"Radośnie i z polskim przytupem"
Anna Królica recenzuje projekt "Happy" zaprezentowany w Starym Browarze w Poznaniu.
"Melodia nieskończona"
Premierę "Tristana" z Teatru Wielkiego opisuje Aleksandra Rembowska.
"Scena paryska praktycznie nie istnieje"
Joanna Szymajda rozmawia z Laurentem Goumarr'em.
"Tygiel zakurzonych estetyk"
Joanna Szymajda przybliża paryską scenę tańca.
"Ciągle szukam czegoś nowego"
Bartłomiej Miernik rozmawia z Xavierem Le Roy.
"Światło (tanecznego) obrazu"
Tekst Joanny Leśnierowskiej na temat roli światła w teatrze tańca.
"Wylęgarnia dźwięków"
Paweł Goźliński recenzuje pięciopłytowe wydanie muzyki Kormoranów.
"Uderzenie multiinstrumentalistów"
Aleksandra Wróbel rozmawia z Kormoranami o muzyce teatralnej.
"Strategie epifanii"
Weronika Szczawińska pisze o książce Tadeusza Kornasia.
"Sarmaci i ci drudzy"
Felieton Tomasza Różyckiego.
Wolny dwudziestoletni
Wolny dwudziestoletni. Ank [...]
Zapiski starucha
Moje "Wesela"
Wydarzenie
Melancholia cieni
Po premierze
Gdzie zaczynam się ja
Do ostatniej kropli
Deziluzje kołtunerii
Nieustające wakacje
Koralina w krainie czarów [...]
Sarmacja dziś
Beatum scelus
Przyjaciele wesołego diab [...]
Sarmacja widziana dziś
Teologia teatru
Kryptoteologie współczes [...]
Obyś był zimny albo gor [...]
Idolatria i atrapy bo [...]
Mapa teatralna: Białystok
Pod kloszem
Krajobraz po końcu świat [...]
O nienazwanym
Mapa teatralna: Lublin
Paradoks o Teatrze Ce [...]
Z brzucha
Mapa teatralna: Łódź
Do wioseł
Łatwo się tu obrazić na [...]
Mapa teatralna: Kraków
Niewina jest wspólna
Buduary i podwórka
Normalny teatr
Maszeruj albo giń!
Ostatnia paróweczka
Teatr włoski
Teatr jako wyzwanie
Dowód tezy Goethego
Futurystyczny "teatr teatr [...]
Taniec
Radośnie i z polskim przy [...]
Melodia nieskończona
Taniec we Francji
Scena paryska praktycznie [...]
Tygiel zakurzonych estetyk [...]
Ciągle szukam czegoś now [...]
Światła
Światło (tanecznego) obr [...]
Dźwięki
Wylęgarnia dźwięków
Uderzenie multiinstrumenta [...]
Książki
Strategie epifanii
Pusty kuferek
Sarmaci i ci drudzy

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone