22-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Zbigniew Zapasiewicz"
Ignacy Gogolewski wspomina ostatnią próbę ze Zbigniewem Zapasiewiczem.
"Wolny dwudziestoletni. Ankieta"
Historycy i krytycy teatru wypowiadają się o ostatnim dwudziestoleciu polskiego teatru.
"Nietzsche/Jelinek, Fallaci"
Kalina Zalewska opisuje premierę "Marata/Sade" w reżyserii Mai Kleczewskiej.
"Pobyć ze sobą"
Z Mają Kleczewską rozmawia Dominika Kopeć.
"Dubel w dubel"
Tekst Katarzyny Tokarskiej-Stangret o "Całopaleniu" w reżyserii Pawła Miśkiewicza.
"Wesele zjaw"
Jarosław Zalesiński pisze o inscenizacji "Pieszo" w gdańskim Teatrze Wybrzeże.
"Lear w pułapce pamięci"
Jolanta Kowalska prezentuje "Króla Leara" z wrocławskiego Teatru Współczesnego.
"Zbrodnia na peryferiach"
Waldemar Wasztyl recenzuje katowicką premierę "Zbrodni i kary".
"Odzyskani zbombardowani"
Agnieszka Rataj omawia "Zbombardowanych" w reżyserii Marka Kality.
"Grunge, czyli brud w teatrze"
Artur Duda opisuje tegoroczny festiwal "Kontakt" w Toruniu.
"Papier, lampka i nożyczki"
Magdalena Foks przedstawia Festiwal Cieni w Krakowie.
"Żywe tradycje"
O V Festiwalu Muzyki Teatralnej w Jeleniej Górze pisze Maryna Szturo-Over.
"Antypody"
Janusz Majcherek porównuje premiery Teatru Kwadrat i Teatru Narodowego.
"Komedia kontra tabu"
O komedii rozmawiają: Monika Wróbel, Łukasz Drewniak, Andrzej Saramonowicz i Bartłomiej Miernik.
"Romantyczne, kryminalne, absurdalne i inne"
Wywiad Pawła Płoskiego z Wojciechem Malajkatem.
"Bojkot 1939, Bojkot 1981"
Kolejna część wspomnień Andrzeja Łapickiego.
"Solo w duecie"
Tekst Jadwigi Majewskiej o "Three Solos and a Duet" zrealizowanym przez Baryshnikov Arts Center i Teatr Wielki w Łodzi.
"Dybuki"
Małgorzata Lipska opisuje jubileuszowy sezon Habimy.
"Pamięć to powietrze, którym oddychamy"
Rozmowa Weroniki Szczawińskiej z Moniką Strzępką, Ilanem Ronenem i Michałem Zadarą.
"Teatropolis w pałacu sztuki"
Artur Grabowski analizuje performatywność teatru Jerzego Grotowskiego.
"Metamorfozy słuchania"
Marta Kufel pisze o XI Międzynarodowym Festiwalu Giving Voice we Wrocławiu.
"Kwartet Durella"
Felieton Tomasza Różyckiego.
"Z cyklu "
Wiersze Tomasza Różyckiego.
"Furie w teatrze Słowackiego"
Tekst Mateusza Antoniuka o "Beatrix Cenci" z krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego.
"Trzeba wiary!"
Michał Mizera rozmawia z młodzieżą licealną o "Kordianie".
"Mundur Kordiana"
Marek Troszyński pisze o "Kordianie" Juliusza Słowackiego.
Zapasiewicz
Zbigniew Zapasiewicz
Wolny dwudziestoletni
Wolny dwudziestoletni. Ank [...]
Wydarzenie
Nietzsche/Jelinek, Fallaci [...]
Pobyć ze sobą
Po premierze
Dubel w dubel
Wesele zjaw
Lear w pułapce pamięci
Zbrodnia na peryferiach
Odzyskani zbombardowani
Festiwale
Grunge, czyli brud w teat [...]
Papier, lampka i nożyczki [...]
Żywe tradycje
Do śmiechu
Antypody
Komedia kontra tabu
Romantyczne, kryminalne, a [...]
Zapiski starucha
Bojkot 1939, Bojkot 1981
Barysznikow
Solo w duecie
Habima
Dybuki
Pamięć to powietrze, kt [...]
Grotowski wielokrotnie
Teatropolis w pałacu [...]
Metamorfozy słuchania
Kufer z książkami
Kwartet Durella
Z cyklu
Słowacki
Furie w teatrze Słowacki [...]
Trzeba wiary!
Mundur Kordiana

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone