22-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Wierzę w cuda"
Z Grzegorzem Jarzyną rozmawia Jacek Kopciński.
"Dziennik Agafii Tichonowny"
Marta Byczkowska pisze o spektaklu Według Agafii w reżyserii Agaty Dudy-Gracz.
"Z życia kaczek"
Artur Duda omawia Dziką kaczkę z toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy.
"Noc rabinowa"
Tekst Jarosława Cymermana o spektaklu Noc wielkiego sezonu zrealizowanym na podstawie prozy Brunona Schulza w lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy.
"Ni to, ni owo"
Michał Mizera opisuje Disneyland zrealizowany w Teatrze Ludowym w Krakowie.
"Zemsta zrekonstruowana"
Rafał Węgrzyniak recenzuje Zemstę w reżyserii Weroniki Szczawińskiej.
"Bar Fredro"
Artur D. Liskowacki pisze o Noclegu w Apeninach z Teatru Współczesnego w Szczecinie.
"Grek kąpie Polaków"
Mirosław Kocur przybliża Akropolis.Rekonstrukcję z Wrocławskiego Teatru Współczesnego.
"Miasto wehikułem opowieści"
Jolanta Kowalska omawia II Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Miasto" w Legnicy.
"Ujarzmiony horror"
Daniel Cichy prezentuje Zagładę domu Usherów zrealizowaną w Teatrze Wielkim w Warszawie.
"Stacja: Kurt Weil"
Aleksandra Rembowska opisuje Kurta Weila w inscenizacji Krzysztofa Pastora z warszawskiego Teatru Wielkiego.
"Między inspiracją a inerpretacją"
Regina Lissowska porównuje trzy spektakle pokazane na Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów Tańca w Lublinie.
"Nie cierpię dosłowności"
Wywiad Reginy Lissowskiego z Chrisem Haringiem.
"Między państwem a anarchią"
Rozmowa Kamili Paprockiej z Artim Grabowskim, Olą Kubiak, Arturem Pałygą i Zorką Wollny.
"Tylko widzów żal"
Paweł Kamiński podsumowuje czwartą edycję Europejskiego Festiwalu Sztuki Performance.
"Kobiety portret wielokrotny"
Kamila Paprocka przybliża twórczość Zorki Wollny.
"Od baletu do sztuki performansu"
Tekst Kazimierza Piotrowskiego o książce Jana Świdzińskiego Sztuka i jej kontekst.
"Zdarzyło się czy nie?"
Marzena Sokołowska-Paryż pisze o filmie Zdarzyło się tutaj.
"Skorupa"
Lalki w Turandot Pawła Passiniego analizuje Halina Waszkiel.
"Poza kontekstem"
Alicja Morawska-Rubczak porównuje trzy spektakle pokazane w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży "Kon-Teksty" w Poznaniu.
"Dla dzieci jak dla dorosłych"
Agnieszka Rataj omawia wybrane spektakle pokazane na XIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak" w Warszawie.
"Na peryferiach ciekawiej"
Konrad Szczebiot porównuje spektakle pokazane podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Miniatur Lalkowych "Animo" oraz IV Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych "Lalka też człowiek".
"Falenica"
Karolina Krawczyk omawia pracę Leny Rogowskiej nad spektaklem Błękitny Express zrealizowanym przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy.
"Suchar i magdalenka"
Felieton Tomasza Różyckiego.
"Teatr był jego domem"
Janusz Degler wspomina Igora Przegrodzkiego.
"Zapasiewicz. Przypisy z pamięci"
Tekst Janusza Majcherka o Zbigniewie Zapasiewiczu.
"Na przecięciu obecności i nieobecności"
Agata Dąbek recenzuje książkę Tomasza Platy Być i nie być.
Nagroda Swinarskiego
Wierzę w cuda
Po premierze
Dziennik Agafii Tichonowny [...]
Z życia kaczek
Noc rabinowa
Ni to, ni owo
Zemsta zrekonstruowana
Bar Fredro
W labiryncie teatru
Grek kąpie Polaków
Festiwale
Miasto wehikułem opowieś [...]
Opera
Ujarzmiony horror
Taniec
Stacja: Kurt Weil
Między inspiracją a ine [...]
Nie cierpię dosłowności [...]
Performans
Między państwem a anarc [...]
Tylko widzów żal
Kobiety portret wielokrotn [...]
Od baletu do sztuki perfor [...]
Alterhistoria
Zdarzyło się czy nie?
Lalki
Skorupa
Poza kontekstem
Dla dzieci jak dla dorosł [...]
Na peryferiach ciekawiej
Teatr na obrzeżach
Falenica
Kufer z książkami
Suchar i magdalenka
Wspomnienie: Przegrodzki
Teatr był jego domem
Wspomnienie: Zapasiewicz
Zapasiewicz. Przypisy z p [...]
Książki
Na przecięciu obecności [...]

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone