16-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Bez tytułu"
Kalina Zalewska opisuje Sztukę bez tytułu zrealizowaną w warszawskim Teatrze Współczesnym.
"Całopalenie"
Felieton Rafała Węgrzyniaka na temat roli Sandry Korzeniak w spektaklu Marylin Krystiana Lupy.
"Twórca i tworzywo"
Tekst Jarosława Cymermama o spektaklu Zły pokazanym w lubelskim Teatrze Centralnym.
"Rozprzężenie sensu"
Sebastian Duda recenzuje Ewangelię w reżyserii Szymona Kaczmarka zrealizowaną w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
"Racja istnienia"
Joanna Nawrocka pisze o spektaklu Yerma z warszawskiego Teatru Studio.
"Madame La Peste"
Agata Chałupnik omawia Dżumę z Teatru Polskiego w Warszawie.
"Świat według Witkacego"
Jagoda Hernik-Spalińska przedstawia Nienasycenie z warszawskiego Teatru Studio.
"Gogolewski w purpurze"
Hanna Baltyn opisuje Diabła w purpurze z warszawskiej Sceny Prezentacje.
"Grzmoty i błyski"
Tekst Agaty Berełkowskiej o Mistrzu i Małgorzacie z Teatru Polskiego w Poznaniu.
"Śledztwo donikąd"
Michał Larek prezentuje Przyjaciela zrealizowanego w poznańskim Teatrze Polskim.
"Stwarzanie gorzkich opowieści"
Z Pawłem Szkotakiem rozmawia Bartłomiej Miernik.
"Sześć filarów Narodowego"
Michał Mizera analizuje dzisiejszą kondycję Teatru Narodowego w Warszawie.
"Między wsią a światem"
Matthias Hartman pisze o kategorii niemieckiego teatru narodowego.
"Arogancja i tradycja"
Aideen Howard zastanawia się nad miejscem teatru narodowego w życiu kulturalnym Irlandii.
"Młody teatr narodowy"
Tekst Neila Murraya na temat szkockiego teatru narodowego.
"Klasykiem we współczesność"
Joanna Żurowska recenzuje Podział południa Paula Claudela pokazany w ramach pierwszej edycji Spotkania Teatrów Narodowych w 2009 roku w Warszawie.
"Comedie italienne"
Michał Mizera przybliża Trylogię letniskową z mediolańskiego Piccolo Teatro i Teatri Uniti z Neapolu.
"Krajobraz po kryzysie"
Barbara Minczewa pisze o Don Juanie zrealizowanym przez Naroden Teatar "Ivan Vazov" w Sofii.
"O zmierzchu"
Anna Cetera prezentuje Wieczór trzech króli z Teatrul Natjonal "Marin Sorescu" w Krajowie.
"Wyjść przez zamknięte drzwi"
Z Jerzym Jarockim rozmawiają Kalina Zalewska i Jacek Kopciński.
"Nibelungowie w konwencji fantasy"
Jacek Marczyński opisuje Pierścień Nibelunga zrealizowany przez La Fura dels Baus w Barcelonie.
"Everyman w dresie"
Jolanta Kowalska porównuje SłoFranciszka, sen everymana zrealizowane we Wrocławskim Teatrze Lalek.
"Monowrażenia"
Agnieszka Charkot omawia spektakle pokazane w ramach XLIII Międzynarodowych Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.
"Lampa tak ciemno się pali"
Dariusz Kosiński podsumowuje obchody roku Juliusza Słowackiego.
"Wbijanie złotych gwoździ w trumnę"
Tomasz Rodowicz analizuje obchody roku Jerzego Grotowskiego.
"Teatr Marii Matios"
Wypowiedź Anny Korzeniowskiej-Bihun o twórczości Marii Matios.
"Nie daj Boże przeżyć komuś coś takiego"
Hanna Wesełowska opisuje ukraińskie spektakle dramatyczno-muzyczne.
"Słodka Darusia"
Fragment tekstu Marii Matios.
"Freud i Ameryka"
Felieton Tomasza Różyckiego.
"Piękny rewanż"
Dariusz Nowacki pisze o opublikowanej korespondencji Sławomira Mrożka i Adama Tarna.
"Upiór w teatrze"
Rafał Węgrzyniak recenzuje Inną obecność Małgorzaty Dziewulskiej.
Wydarzenie
Bez tytułu
Uwagi na stronie
Całopalenie
Po premierze
Twórca i tworzywo
Rozprzężenie sensu
Racja istnienia
Madame La Peste
Świat według Witkacego
Gogolewski w purpurze
Grzmoty i błyski
Śledztwo donikąd
Dyrektorzy
Stwarzanie gorzkich opowie [...]
Teatry narodowe
Sześć filarów Narodoweg [...]
Między wsią a światem
Arogancja i tradycja
Młody teatr narodowy
Klasykiem we współczesno [...]
Comedie italienne
Krajobraz po kryzysie
O zmierzchu
Po Tangu
Wyjść przez zamknięte d [...]
Opera
Nibelungowie w konwencji [...]
Lalki
Everyman w dresie
Teatr jednego aktora
Monowrażenia
Po jubileuszu
Lampa tak ciemno się pali [...]
Wbijanie złotych gwoździ [...]
Ukraina
Teatr Marii Matios
Nie daj Boże przeżyć ko [...]
Słodka Darusia
Kufer z książkami
Freud i Ameryka
Książki
Piękny rewanż
Upiór w teatrze

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone