24-08-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Po co wraca Odys?"
Areteię w reżyserii Grzegorza Jarzyny zrealizowaną w Schauspiell Essen opisuje Agnieszka Rataj.
"Pantomima się sądzi"
Mirosław Kocur recenzuje spektakl Osąd w reżyserii Jerzego Kaliny zrealizowany we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.
"Poprawna Pułapka"
Tekst Rafała Węgrzyniaka o Pułapce w reżyserii Gabriela Gietzkyego we Wrocławskim Teatrze Współczesnym.
"Już tylko ciało"
Artur Duda pisze o spektaklu Babel z Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
"Prawda o życiu i śmierci"
Marta Byczkowska prezentuje Przypadek Iwana Iljicza z Teatru Stefana Jaracza w Łodzi.
"Kraków. Dwanaście stacji za Pyskowicami"
Tadeusz Kornaś przybliża spektakl Dwanaście stacji ze Starego Teatru w Krakowie.
"Wojna salonowa pod flagą biało-czerwoną"
Anna Jazgarska przedstawia Zawiszę Czarnego z Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
"Fantazy Cieplaka, czyli walka widza ze słuchaczem"
Recenzja Marka Troszyńskiego z Fantazego w reżyserii Piotra Cieplaka z gdyńskiego Teatru im. Witolda Gombrowicza.
"Do siedmiu razy sztuka"
Kamila Łapicka opisuje Taniec "Delhi" z Teatru Narodowego.
"Rozkosze władzy"
Tekst Karoliny Szczepanowskiej o spektaklu O rozkoszy z krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego.
"Coctail i konstrukcja"
Inga Iwasiów pisze o Migrenie z Teatru Współczesnego w Szczecinie.
"Jestem pisarką katastroficzną"
Z Antoniną Grzegorzewską rozmawia Dorota Mieszek.
"Album"
Felieton Rafała Węgrzyniaka.
"Szatan resetuje świat"
Jolanta Kowalska przybliża Statek błaznów z Wrocławskiego Teatru Lalek.
"Śmierć w wielkim mieście"
Monika Jazownik opisuje Traviatę w reżyserii Mariusza Trelińskiego z Opery Narodowej.
"Szukanie sensu nie ma sensu"
Katarzyna Tokarska-Stangret analizuje Oresteię w reżyserii Michała Zadary zrealizowaną w Teatrze Wielkim.
"Melancholia Lalki"
Tekst Moniki Żółkoś o musicalu na podstawie Lalki Bolesława Prusa z gdyńskiego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej.
"Wyobraźnię spekulacją rozruszać"
Jadwiga Majewska pisze o spektaklu Black Swan w choreografii Gillesa Jobina.
"Piekielna Dantejska narracja"
Paweł Dobrowolski podsumowuje tegoroczny festiwal "Gorzkie Żale".
"Wiosna za drzwiami"
Łukasz Orłowski przedstawia spektakl U Pani Miłosierdzia pokazany na XVI Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi.
"Licencja na zbójowanie"
Felieton Michała Walczaka.
"Dramatyczne opowieści"
Edyta Kubikowska omawia Międzynarodowy Pokaz Teatru Izraelskiego.
"Teatr nie lubi mechaniki"
Z Jerzym Gurawskim rozmawia Paweł Łysak.
"Ze szkła i gliny"
Paweł Płoski pisze o architekturze teatralnej.
"Reflektory są nieestetyczne"
Wypowiedź Pawła Dobrzyckiego na temat budynków teatralnych.
"Nie oszczędzajmy na wentylatorach"
Z Maciejem Wojciechowskim rozmawia Paweł Płoski.
"Bez końca o Modrzejewskiej"
Małgorzata i Marek Piekutowie zestawiają dwie wystawy (warszawską i krakowską) poświęcone Helenie Modrzejewskiej.
"O niewiedzy w praktyce, czyli wyprawa do Portugali"
Pierwszy odcinek dzienników rowerowych Piotra Cieplaka.
"Mówiąc do bogów"
Felieton Tomasza Różyckiego.
"Fiodora Dostojewskiego theatrum divinum. Glosa"
Henryk Paprocki recenzuje książkę Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego Elżbiety Mikiciuk.
"Jeszcze tylko kilka słów"
Jacek Kopciński wspomina tragicznie zmarłego Tomasza Mertę.
Wydarzenie
Po co wraca Odys?
Po premierze
Pantomima się sądzi
Poprawna Pułapka
Już tylko ciało
Prawda o życiu i śmier [...]
Kraków. Dwanaście stacji [...]
Wojna salonowa pod flagą [...]
Fantazy Cieplaka, c [...]
Do siedmiu razy sztuka
Rozkosze władzy
Coctail i konstrukcja
Dramatopisanie
Jestem pisarką katastrofi [...]
Uwagi na stronie
Album
Lalki
Szatan resetuje świat
Opera
Śmierć w wielkim mieśc [...]
Szukanie sensu nie ma sens [...]
Musical
Melancholia Lalki
Taniec
Wyobraźnię spekulacją r [...]
Festiwale
Piekielna Dantejska narrac [...]
Wiosna za drzwiami
Ciemna strona teatru I
Licencja na zbójowanie
Zagranica
Dramatyczne opowieści
Teatr w budowie
Teatr nie lubi mechaniki
Ze szkła i gliny
Reflektory są nieestetycz [...]
Nie oszczędzajmy na wenty [...]
Wystawa
Bez końca o Modrzejewski [...]
Dzienniki rowerowe
O niewiedzy w praktyce, c [...]
Kufer z książkami
Mówiąc do bogów
Książki
Fiodora Dostojewskiego [...]
Wspomnienia
Jeszcze tylko kilka słów [...]

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone