22-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Nagrody "
Nagrody miesięcznika "Teatr" w sezonie 2009/2010.
"Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2009/2010"
Krytycy teatralni podsumowują miniony sezon.
"Sceny z Polski"
Artur Grabowski analizuje książkę Dariusza Kosińskiego Teatra polskie. Historie.
"Plac Wszystkich Świętych"
Tekst Małgorzaty i Marka Piekutów o książce Teatra polskie. Historie Dariusza Kosińskiego.
"Polonocentryczna historia widowisk"
Maria Napiontkowa pisze o Teatrach polskich. Historiach Dariusza Kosińskiego.
"Nie kłamać sobie"
Z Dariuszem Kosińskim rozmawia Michał Mizera.
"Statystyka"
Felieton Rafała Węgrzyniaka.
"Lemoniadowy Joe"
Jacek Kopciński omawia inscenizację Wesela hrabiego Orgaza w reżyserii Jana Klaty.
"Wesele hr. Orgaza"
Przedruk wywiadu z Romanem Jaworskim z "Wiadomości Literackich" z 1924 roku.
"Śniacz na jawie"
O Romanie Jaworskim pisze Radosław Okulicz - Kozaryn.
"W garderobie Evity"
Tekst Moniki Żółkoś o spektaklu Eva Perón z Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
"Biała sukienka"
Recenzja Jarosława Cymermana ze spektaklu If w reżyserii Pawła Passiniego.
"Czterech Jeźdźców Nowej Huty"
Ostatnie kuszenie z Łaźni Nowej w Krakowie przybliża Waldemar Wasztyl.
"Smutek dziecka"
Inga Iwasiów prezentuje Białe baloniki z Teatru Współczesnego w Szczecinie.
"No-Brand Product"
Aneta Głowacka omawia Wszystko dobre, co się dobrze kończy w reżyserii Tadeusza Bradeckiego.
"Sportowe niesportowe"
Wojciech Majcherek pisze o spektaklu Być jak Kaziemierz Deyna z gdańskiego Teatru Wybrzeże.
"Piekielna pokusa"
Felieton Michała Walczaka.
"Stand-up made in Poland"
Magdalena Zielonka-Kowalska analizuje zjawisko stand-up comedy w Polsce.
"Bębny i maski"
Mirosław Kocur podsumowuje Brave Festiwal 2010 Zaklinacze.
"Pudełko z muzyką"
XXXV Krakowskiego Reminiscencje Teatralne opisuje Tadeusz Kornaś.
"Pamięć zamknięta w przedmiotach"
Tekst Pawła Schreibera o spektaklach pokazanych w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" w Toruniu.
"Powaga zabawy"
Kamila Paprocka porównuje spektakle pokazane na Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych i toruńskim "Kontakcie".
"Teatr jako rocznik statystyczny"
Jan Niedziela prezentuje tegoroczny Wienner Festwochen.
"Wolne Tatry"
Polską, słowacką i czeską wersję spektaklu o Janosiku porównuje Magdalena Foks.
"Fragmenty Dziennika"
Fragmenty Dziennika Sławomira Mrożka.
"O niewiedzy w praktyce, czyli wyprawa do Portugali"
Kolejna część Dzienników rowerowych Piotra Cieplaka.
"Sprawa Artura R. Cd."
Felieton Tomasza Różyckiego.
"Kto ma prawo do Holoubka?"
Magdalena Raszewska recenzuje książkę Gustaw Holoubek - filozof bycia Piotra Łopuszańskiego.
"Literatura jest teatrem?"
Magdalena Zielonka Kowalska omawia Dramatyczną teorię literatury Anny Krajewskiej.
"Misje Aliny Obidniak"
O książce Pola energii Aliny Obidniak pisze Rafał Węgrzyniak.
Nagrody
Nagrody
Podsumowanie sezonu
Najlepszy, najlepsza, najl [...]
Wydarzenie
Sceny z Polski
Plac Wszystkich Świętych [...]
Polonocentryczna historia [...]
Nie kłamać sobie
Uwagi na stronie
Statystyka
Jaworski
Lemoniadowy Joe
Wesele hr. Orgaza
Śniacz na jawie
Po premierze
W garderobie Evity
Biała sukienka
Czterech Jeźdźców Nowej [...]
Smutek dziecka
No-Brand Product
Sportowe niesportowe
Ciemna strona teatru I
Piekielna pokusa
stand-up comedy
Stand-up made in Poland
Festiwale
Bębny i maski
Pudełko z muzyką
Pamięć zamknięta w prz [...]
Powaga zabawy
Zagranica
Teatr jako rocznik statyst [...]
Lalki
Wolne Tatry
Mrożek
Fragmenty Dziennika [...]
Dzienniki rowerowe
O niewiedzy w praktyce, c [...]
Kufer z książkami
Sprawa Artura R. Cd.
Książki
Kto ma prawo do Holoubka?
Literatura jest teatrem?
Misje Aliny Obidniak

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone