22-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Ankieta"
Znani ludzie teatru typują najważniejsze wg siebie dramaty ostatniej dekady.
"Dekada dramatopisarek"
Wypowiedź Zbigniewa Majchrowskiego o kondycji współczesnej dramaturgii.
"www.dramat.naszanisza.pl"
Z Małgorzatą Sugierą
i Jackiem Sieradzkim rozmawia Jacek Kopciński.
"Statystyka prawdę powie?"
O polskich dramatach na scenie na podstawie statystyk pisze Wojciech Majcherek.
"Śmiechu warte?"
Antologię współczesnej polskiej komedii pod red. Anny Marii Dolińskiej recenzuje Jacek Mikołajczyk.
"Swojscy bohaterzy"
Kalina Zalewska analizuje dramaturgię Radosława Paczochy.
"Schulzowsko-Tomaszukowe panoptikum"
Traktat o manekinach Teatru Wierszalin z Supraśla omawia Agnieszka Rataj.
"Bez przeprowadzania dowodu"
Spektakl Król kłania się i zabija z Teatru Dramatycznego w Warszawie opisuje Piotr Olkusz.
"Szczęście na dnie"
Jarosław Cymerman przedstawia Śmierć szczęśliwą w reżyserii Łukasza Witta-Michałowskiego.
"Samotność w domu wariatów"
Eliminacje Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie prezentuje Barbara Świąder.
"Bez świństw o matce, proszę!"
Spektakl Pelikan, czyli pożegnanie mięsa Teatru Współczesnego w Szczecinie opisuje Inga Iwasiów.
"„I tak sobie dalej żył…” Opowieść o Lenzu"
Historię Lenza przybliża Marek Troszyński.
"Romantyk Lenz"
Halina Waszkiel recenzuje Lenza w Teatrze Narodowym.
"Paradygmat"
Felieton Rafała Węgrzyniaka.
"Szekspir to nie tylko Marlowe!"
Jacek Dobrowolski pisze o problemie autorstwa dramatów Szekspira.
"Kobieca ręka Szekspira?"
Odpowiedź Małgorzaty Grzegorzewskiej na pytanie o autorstwo dramatów Szekspira.
"Szekspir niewspółczesny albo wiele hałasu o nic"
Mirosław Kocur o problemach postawionych w tekście Jacka Dobrowolskiego.
"Cały świat w drewnianym kole."
Teatr The Globe opisuje Piotr Kamiński.
"The Scottish Play w Chorwacji"
Doświadczenia z reżyserii Makbeta w Chorwacji przedstawia Henryk Baranowski.
"Dwa cytaty"
Zmiany w aktorstwie szekspirowskim na przykładzie ról Heleny Modrzejewskiej śledzi Andrzej Żurowski.
"Szaman"
Felieton Michała Walczaka.
"Bóg Geneta według Sartre’a"
Książkę Święty Genet. Aktor i męczennik recenzuje Sebastian Duda.
"Genet: poeta performatywu"
Performatywność literatury Geneta analizuje Małgorzata Sugiera.
"Fragmenty o Andrzeju Falkiewiczu"
Sylwetkę Andrzeja Falkiewicza przybliża Janusz Majcherek.
"Grzegorzewski aktorem"
O aktorskich epizodach Jerzego Grzegorzewskiego pisze Wojciech Świdziński.
"Kilkaset tysięcy inteligentów"
Paweł Płoski omawia dzisiejszą frekwencję w teatrach polskich.
"Remanent"
Ewa Partyga recenzuje książkę 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku pod red. Doroty Jarząbek, Marcina Kościelniaka oraz Grzgorza Niziołka.
"O niewiedzy w praktyce, czyli wyprawa do Portugalii"
Kolejna część dzienników Piotra Cieplaka.
Dramaturgia dekady
Ankieta
Dekada dramatopisarek
www.dramat.naszanisza.pl
Statystyka prawdę powie?
Śmiechu warte?
Swojscy bohaterzy
Po premierze
Schulzowsko-Tomaszukowe pa [...]
Bez przeprowadzania dowodu [...]
Szczęście na dnie
Samotność w domu wariat [...]
Bez świństw o matce, pr [...]
Büchner
„I tak sobie dalej żył [...]
Romantyk Lenz
Uwagi na stronie
Paradygmat
Szekspir
Szekspir to nie tylko Marl [...]
Kobieca ręka Szekspira?
Szekspir niewspółczesny [...]
Cały świat w drewnianym [...]
The Scottish Play w Chorw [...]
Dwa cytaty
Ciemna strona teatru
Szaman
Genet
Bóg Geneta według Sartre [...]
Genet: poeta performatywu
Fragmenty o Andrzeju Falk [...]
Grzegorzewski
Grzegorzewski aktorem
Frekwencja
Kilkaset tysięcy intelige [...]
Książki
Remanent
Dzienniki rowerowe
O niewiedzy w praktyce, c [...]

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone