22-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Zagadkowe lustra"
Aneta Pawlak analizuje monachijskie spektakle operowe Grzegorza Jarzyny.
"Od pogardy do pokory"
O operowych inscenizacjach Grzegorza Jarzyny pisze Jacek Marczyński.
"Odwołać historię"
Recenzja Jolanty Kowalskiej z III Furii w reżyserii Marcina Libera.
"Kibice z tęczowym sztandarem"
Rafał Węgrzyniak opisuje Tęczową Trybunę 2012 Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki.
"Wszyscy jesteśmy grzesznikami"
Łukasz Maciejewski prezentuje Słowo w reżyserii Mariusza Grzegorzka z łódzkiego Teatru im. Jaracza.
"Młodziaki w ataku"
Tekst Mirosława Kocura o Pożegnaniu jesieni z Wrocławskiego Teatru Współczesnego.
"Zagubieni"
Edyta Kubikowska przedstawia Amazonię zrealizowaną w warszawskim Teatrze na Woli.
"Duch tekstu"
Paweł Schreiber opisuje Gody życia z Teatru im. Horzycy w Toruniu.
"Kapitan Nut non fiction"
Hanna Baltyn-Karpińska recenzuje Żeglarza z warszawskiego Teatru Polskiego.
"Dwaj Polacy"
Małgorzata i Marek Piekutowie piszą o Polakach z Teatru Polskiego w Warszawie.
"W poszukiwaniu widza"
Małgorzata Piekutowa rozmawia z Andrzejem Sewerynem.
"Antokol"
Felieton Rafała Węgrzyniaka.
"Niewidzialny reżyser"
Małgorzata Ruda prezentuje książkę Erwin Axer Elżbiety Baniewicz.
"Sens, ryzyko i radość teatru"
Korespondencję Erwina Axera i Sławomira Mrożka opisuje Paweł Bem.
"Wyprzedaż"
Janusz Majcherek przedstawia Sztuki odnalezione Sławomira Mrożka.
"Mrożek w Łaźni"
Małgorzata Ruda pisze o inscenizacjach Mrożka w Łaźni Nowej w Krakowie.
"Nie wierzę w czarno-biały świat"
Z Agnieszką Glińską rozmawia Kalina Zalewska.
"Mistrz z Niemiec"
Sylwetkę Petera Steina przybliża Paweł Płoski.
"Pani Maria"
Tekst Krystyny Jandy o dyrekcji teatru.
"Lorenzaccio. Demon czy męczennik"
Lech Sokół analizuje postać Lorenzaccia.
"Zdrada bohatera romantycznego"
Maria Makaruk recenzuje Lorenzaccia z Teatru Narodowego w Warszawie.
"Śniadenie bez końca"
Łukasz Maciejewski pisze o Pannach z Wilka w reżyserii Mai Komorowskiej.
"Kobieta jak chwast"
Anna Szymonik przedstawia Yermę w reżyserii Pawła Passiniego z Collegium Nobilium w Warszawie.
"Folwark zwierzęcy"
Konrad Szczebiot opisuje Białe małżeństwo w reżyserii Krzysztofa Raua.
"Matka Natura"
Felieton Michała Walczaka.
"Między drugim a trzecim etapem"
Justyna Golińska przybliża nowy spektakl Needcompany.
"Jestem jak gąbka"
Z Janem Lauwersem rozmawiają Dorota Semenowicz i Jakub Snochowski.
"Gra pozoru i złudzenia"
Tekst Marty Byczkowskiej o Opowieściach lasku wiedeńskiego z Teatru im. Józsefa Katony w Budapeszcie.
"O niewieczy w praktyce, czyli wyprawa do Portugalii"
Kolejna część dziennika Piotra Cieplaka.
"Gospodarstwo Błońskiego: religia, literatura i teatr"
Jarosław Fazan recenzuje wydanie rozproszonych pism Jana Błońskiego.
Jarzyna w operze
Zagadkowe lustra
Od pogardy do pokory
Po premierze
Odwołać historię
Kibice z tęczowym sztand [...]
Wszyscy jesteśmy grzeszni [...]
Młodziaki w ataku
Zagubieni
Duch tekstu
Kapitan Nut non fiction
Dwaj Polacy
Dyrektorzy
W poszukiwaniu widza
Uwagi na stronie
Antokol
teatr zwany konwencjonalnym
Niewidzialny reżyser
Sens, ryzyko i radość t [...]
Wyprzedaż
Mrożek w Łaźni
Nie wierzę w czarno-bia [...]
Europejska Nagroda Teatralna
Mistrz z Niemiec
Siły i środki
Pani Maria
Musset
Lorenzaccio. Demon czy mę [...]
Zdrada bohatera romantyczn [...]
Dyplomy
Śniadenie bez końca
Kobieta jak chwast
Folwark zwierzęcy
Ciemna strona teatru
Matka Natura
Needcompany
Między drugim a trzecim [...]
Jestem jak gąbka
Zagranica
Gra pozoru i złudzenia
Dzienniki rowerowe
O niewieczy w praktyce, c [...]
Książki
Gospodarstwo Błońskiego: [...]

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone