05-07-2020

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Co znaczy ta zuchwała wróżba?"
Recenzja Jacka Kopcińskiego ze spektaklu Artaud. Sobowtór i jego teatr z warszawskiego Teatru Studio.
"Romantyczny linoskoczek"
Po spektaklu Artaud. Sobowtór i jego teatr rozmawiają Artur Grabowski,Dariusz Kosiński i Paweł Passini.
"Skończyć z sądem bożym"
Niepublikowany tekst ostatniego słuchowiska Antonina Artauda.
"Głosy Artauda"
Jacek Kopciński pisze o słuchowisku Antonina Artauda.
"O komiku, który chciał być tragikiem"
Maria Napiontkowa prezentuje spektakl Mój Nestroy z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.
"Choroba wszelkich czasów"
Anna Szymonik opisuje Jakoba Lenza w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.
"Lekkość bytu rajskich ptaków"
Recenzja Kaliny Zalewskiej z Kretów i rajskich ptaków z Teatru Dramatycznego w Warszawie.
"Mroczny rewers"
Cezary Polak opisuje Sieroty z warszawskiego Teatru Powszechnego.
"Ujadanie w ciemnościach"
Marta Byczkowska przybliża spektakl Barbelo, o psach i dzieciach z Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.
"Zamykając na chwilę Tesco"
Michał Larek pisze o Józefie i Marii z poznańskiego Teatru Polskiego.
"Teatr niemożliwy?"
Księcia Niezłoma z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie recenzuje Joanna Puzyna-Chojka.
"Pandemonium z tabloidu"
Katarzyna Tokarska-Stangret analizuje Apokalipsę. Skróconą historię maszerowania z łódzkiego Teatru im. Stefana Jaracza.
"Nie-powtarzalność, nie-obecność"
Twórczość Agaty Dudy-Gracz opisuje Adam Karol Drozdowski.
"Mordobicie w Wielkim"
Felieton Rafała Węgrzyniaka.
"Pyrrusowe zwycięstwo spódnic"
Tekst Jolanty Kowalskiej o spektaklu Sztandar ze spódnicy z Wrocławskiego Teatru Współczesnego.
"Odpowiedzieć Panu Cogito"
Z Ingą Iwasiów rozmawia Jolanta Kowalska.
"Teatr w rękach kobiet"
Edyta Kubikowska analizuje sytuację kobiecego teatru w Polsce.
"Sadystka na leżance"
O Turandot w reżyserii Mariusza Trelińskiego pisze Dorota Kozińska.
"Uwierzyć w Pucciniego"
Pawel Schreiber przybliża Cyganerię z Opery Nova w Bydgoszczy.
"Dobre nazwisko"
Andrzeja Kreutz-Majewskiego wspomina Tadeusz Nyczek.
"Plaża polska"
Felieton Michała Walczaka.
"Śmiejące się bestie"
Hanna Usarewicz prezentuje Gottland. Kdo Neskáče, neni Čech! z Divadlo Jiřiho Myrona w Ostrawie.
"Dobry, zły czy brzydki?"
Szymon Kazimierczak opisuje Festiwal Teatru Porywacze Ciał.
"Sztuka debiutantów"
I Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt” w Toruniu podsumowuje Grzegorz Janikowski.
"Dymek na scenie"
O relacji komiksu i sceny pisze Dominika Szmyt.
"Pa-ra-ra-ra – pstryk-pstryk"
Recenzja Jacka Mikołajczyka z The Addams Family z Lunt-Fontanne Theatre w Nowym Jorku.
"Do boju, tygrysku, czyli rekordy superbohatera"
Małgorzata Szum przedstawia broadwayowską inscenizację Spider-Mana.
"Julie Taymor: igranie z ogniem"
Postać Julie Taymor opisuje Paweł Płoski.
"Skrzynka z narzędziami"
Stan krytyki i badań nad tańcem analizuje Anna Królica.
"Jak pisać o tańcu?"
Metodę krytyki tańca prezentuje Jadwiga Majewska.
"Sieć – ale jaka?"
Joanna Leśnierowska pisze o zjawisku sieci teatralnej.
"Sieci teatralne"
Wypowiedzi Grzegorza Reske, Magdy Grudzińskiej oraz Marty Keil na temat sieci teatralnych.
"Coś"
Agata Sierbińska na temat teatru wałbrzyskiego w odpowiedzi Jackowi Wakarowi na artykuł Wałbrzych:nic.
"Wędrówka po dość wąskiej kładce"
Z Jackiem St. Burasem rozmawia Tomasz Kubikowski.
"Proszę tego nie nagrywać (autowywiad)"
Autowywiad Andrzeja Kopackiego na temat sztuki przekładu Jacka St. Burasa.
"Maria Stuart"
Czwarta scena trzeciego aktu Marii Stuart w przekładzie Jacka St. Burasa.
"O niewiedzy w praktyce, czyli wyprawa do Portugalii"
Kolejna część Dzienników rowerowych Piotra Cieplaka.
"Zapas"
Maciej Zembaty wspomina Zbigniewa Zapasiewicza.
"Szekspirowskie perypetie"
Paweł Płoski recenzuje książkę Piękna dwudziestoletnia. Fundacja THEATRUM GEDANENSE (1991–2011.
"Metafora jako symptom"
Tekst Jana Gondowicza o książce Metafora jako symptom. Próba patografii Tadeusza Peipera Jarosława Fazana.
"Dramat przywrócony do łask?"
O antologii Zapomniany dramat pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej pisze Agata Dąbek.
Artaud
Co znaczy ta zuchwała wr [...]
Romantyczny linoskoczek
Skończyć z sądem boży [...]
Głosy Artauda
Po premierze
O komiku, który chciał b [...]
Choroba wszelkich czasów
Lekkość bytu rajskich pt [...]
Mroczny rewers
Ujadanie w ciemnościach
Zamykając na chwilę Tesc [...]
Teatr niemożliwy?
Duda-Gracz
Pandemonium z tabloidu
Nie-powtarzalność, nie-o [...]
Uwagi na stronie
Mordobicie w Wielkim
Teatr w rękach kobiet
Pyrrusowe zwycięstwo spó [...]
Odpowiedzieć Panu Cogito
Teatr w rękach kobiet
Opera
Sadystka na leżance
Uwierzyć w Pucciniego
Wspomnienie
Dobre nazwisko
Ciemna strona teatru
Plaża polska
Czesi
Śmiejące się bestie
Porywacze Ciał
Dobry, zły czy brzydki?
Debiuty
Sztuka debiutantów
Komiks i teatr
Dymek na scenie
Pa-ra-ra-ra – pstryk-pst [...]
Do boju, tygrysku, czyli r [...]
Julie Taymor: igranie z o [...]
Nowa krytyka
Skrzynka z narzędziami
Jak pisać o tańcu?
Siły i środki
Sieć – ale jaka?
Sieci teatralne
Wałbrzych - polemika
Coś
Sztuka przekładu
Wędrówka po dość wąsk [...]
Proszę tego nie nagrywać [...]
Maria Stuart
Dzienniki rowerowe
O niewiedzy w praktyce, c [...]
Odeszli
Zapas
Książki
Szekspirowskie perypetie
Metafora jako symptom
Dramat przywrócony do ła [...]

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone