16-09-2019

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Kreatywni romantycy"
Jacek Kopciński omawia Sprawę Jerzego Jarockiego.

"Wejść w sprawę"
Z Mariuszem Bonaszewskim rozmawia Katarzyna Tokarska-Stangret.
"Iluzje bez iluzji"
Kalina Zalewska recenzuje Iluzje Iwana Wyrypajewa z Teatru Na Woli w Warszawie.
"Między nami jest źle"
O Poczekalni 0 Krystiana Lupy z Teatru Polskiego we Wrocławiu pisze Rafał Węgrzyniak.
"Makbet zbiorowy"
Makbeta z Teatru Współczesnego w Szczecinie przybliża Inga Iwasiów.
"Dziady audio-wideo"
Artur Duda opisuje Dziady. Transformacje z Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.
"Nocna juma"
Artur D. Liskowacki o spektaklu Noc na podstawie książki Andrzeja Stasiuka.
"Nie myśl. Czuj!"
Recenzja Joanny Puzyny-Chojki spektaklu Wejście smoka. Trailer z Łaźni Nowej w Krakowie .
"Kafka i Reinhardt"
Felieton Rafała Węgrzyniaka.
"Jak usprawnić system. Debata dramatopisarzy"
Rozmowa dramatopisarzy o sytuacji dramatopisarza w dzisiejszym teatrze.
"Nowe szaty dramatopisarza"
O nowych formach tekstów dla teatru pisze Kalina Zalewska.
"Klauzura w kuszetce "
Fragmenty dzienników Jerzego Łukosza.
"Lekarstwo na zło "
Twórczość Maty Guśniowskiej przybliża Halina Waszkiel.
"Święci z blokowiska"
O Żywotach świętych osiedlowych z Teatru Ad Spectatores we Wrocławiu pisze Jolanta Kowalska.
"Cmentarz Lalek I"
Felieton Michała Walczaka.
"Bo nie urodziłem się dziesioniarzem"
Na pytanie po co więźniom teatr odpowiada Łukasz Orłowski.
"Bicie piany, a nie resocjalizacja "
Z Dariuszem Jeżem
rozmawiają Marta Szczepaniak i Bartłomiej Miernik.
"Ósemki uwięzione"
Spektakl Osadzeni.Młyńska 1 Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu opisuje Adam Karol Drozdowski.
"Bliski teatr na wschodzie"
Motyw małej ojczyzny na przykładzie sceny lubelskiej omawia Jarosław Cymerman.
"Skoro jednak jest"
Polską obecność na Praskim Quadriennale analizuje Paweł Dobrzycki.
"Rytuały i projektory"
Prague Quadrennial of Performance Design and Space przybliża Katarzyna Strzelec.
"Z podróży złotego ludzika"
Reportaż z obecności Złotych Ludzi w Pradze.
"Lis na ziemi Ulro. Miłosz i Beckett"
Tekst Jacka Kopcińskiego porównujący koncepcje kulturowe Miłosza i Becketta.
"Sen o bezsenności"
Film Wydalony recenzuje Łukasz Maciejewski.
"O niewiedzy w praktyce, czyli wyprawa do Portugalii"
Kolejna część dzienników Piotra Cieplaka.
"Obrazkowy elementarz wojny"
Marta Koszowy pisze o książce Strategie obrazów.Oko historii 1 Georgesa Didi—Hubermana.
Wydarzenie
Kreatywni romantycy
Wejść w sprawę
Po premierze
Iluzje bez iluzji
Między nami jest źle
Makbet zbiorowy
Dziady audio-wideo
Nocna juma
Nie myśl. Czuj!
Uwagi na stronie
Kafka i Reinhardt
Dekada dramatopisarzy bis
Jak usprawnić system. Deb [...]
Nowe szaty dramatopisarza
Klauzura w kuszetce
Lekarstwo na zło
Święci z blokowiska
Ciemna strona teatru
Cmentarz Lalek I
Scena więzienna
Bo nie urodziłem się dzi [...]
Bicie piany, a nie resocj [...]
Ósemki uwięzione
Lublin
Bliski teatr na wschodzie
Praskie Quadriennale
Skoro jednak jest
Rytuały i projektory
Z podróży złotego ludzi [...]
Beckett
Lis na ziemi Ulro. Miłosz [...]
Sen o bezsenności
Dzienniki rowerowe
O niewiedzy w praktyce, c [...]
Książki
Obrazkowy elementarz wojny [...]

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone