05-07-2020

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

W TYM NUMERZE ZNAJDZIECIE:

"Niezrozumiałość i nadzieja"
Eugenio Barba o swoim najnowszym spektaklu Chroniczne życie.
"Cienie Historii"
Esej Kazimierza Kowalewicza o paradoksach teatru Barby.
"Noce, które trwają całe życie"
Magdalena Hasiuk pisze o wątkach autobiograficznych w Teatrze Odyna.
"Reżyser bez skarpet"
Autobiograficzną książkę Spalić dom. Rodowód reżysera recenzuje Mirosław Kocur.
"Teatru używam"
Z Januszem Opryńskim, laureatem Nagrody im. Konrada Swinarskiego, rozmawia Jarosław Cymerman.
"Widz w grupie morderców"
Z Arminem Petrasem o pracy nad Łaskawymi Littella rozmawia Iwona Uberman.
"Po stronie diabła?"
Iwona Uberman przybliża Łaskawe w reżyserii Armina Petrasa z Maxim Gorki Theater w Berlinie.
"Raz, dwa, trzy, astronauta patrzy!"
Małgorzata Sugiera pisze o performatywności tekstów dla teatru.
"Mateo mister DJ."
O dramatach Mateusza Pakuły Joanna Puzyna-Chojka.
"Jak nie zostać, a pozostać miastem kultury"
O tym, co w Gdańsku zmienił konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 pisze Jarosław Zalesiński.
"Bardzo gorzki Molier"
Szkołę żon w reżyserii Jacques’a Lassalle’a z Teatru Polskiego w Warszawie recenzuje Agnieszka Rataj.
"Rewolucja czy restauracja?"
Jarosław Zalesiński opisuje spektakl Na początku był dom z Teatru Wybrzeże
w Gdańsku.
"Ćwiczenia z awangardy"
O Idiocie z Teatru Studio w Warszawie pisze Adam Karol Drozdowski.
"Medialność i teatralność"
Inga Iwasiów przygląda się inscenizacji Kartoteki w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym.
"Ciotowski Dekameron"
Wanda Świątkowska omawia Lubiewo z Teatru Nowego w Krakowie.
"Co można zrobić z Popocha?"
Edyta Kubikowska pisze o trzech najnowszych inscenizacjach dramatów Hanocha Lewina: łódzkiej Kaskadzie, krakowskiej i stołecznym Shitzie.
"Opolskie lalki i klasyka"
Alicja Morawska-Rubczak omawia Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu.
"Epifanie"
O estetyce spektakli lalkowych pokazanych podczas festiwalu w Charleville-Mézières pisze Zuzanna Głowacka
"Masz coś?"
Kalina Zalewska recenzuje Poczekalnię z Théâtre Vidy w Lozannie w reżyserii Krystiana Lupy.
"(I)grając z miłością"
Aneta Mancewicz omawia Kupca weneckiego Goolda z The Royal Shakespeare Company.
"Być znaczy mówić"
O zawiłościach przekładu Racinowskiego aleksandrynu na jedenastozgłoskowiec opowiada Antoni Libera, autor nowego tłumaczenia Fedry.
"Fedra"
Fragment Fedry Jeana Racine’a w przekładzie Antoniego Libery.
"Performans w szponach Antropologa"
Jacek Wachowski odpowiada Mirosławowi Kocurowi na recenzję swojej książki Performans („Teatr” nr 10/2011).
"From Wrocław with love"
Polemiczny list Mirosława Kocura do Jacka Wachowskiego.
"Apologia Jacka Wachowskiego"
Głos Patryka Kenckiego w sporze wokół książki Performans.
"Witkacego i Sade’a Lacanem"
Dominik Sulej analizuje książkę Samoprezentacje. Sade i Witkacy Łucji Iwanczewskiej
"Uwagi na stronie"
Felieton Rafała Węgrzyniaka
"Zakaz fotografowania"
Felieton Zyty Rudzkiej.
"Warszawskie pasaże"
Felieton Krzysztofa Rutkowskiego
Wydarzenie
Niezrozumiałość i nadz [...]
Cienie Historii
Noce, które trwają całe [...]
Reżyser bez skarpet
Ludzie
Teatru używam
Widz w grupie morderców
Po stronie diabła?
Jak nie zostać, a pozost [...]
Przestrzenie teatru
Raz, dwa, trzy, astronauta [...]
Mateo mister DJ.
Po premierze
Bardzo gorzki Molier
Rewolucja czy restauracja? [...]
Ćwiczenia z awangardy
Medialność i teatralno [...]
Ciotowski Dekameron [...]
Co można zrobić z Popoc [...]
Przegląd
Opolskie lalki i klasyka
Epifanie
Masz coś?
(I)grając z miłością
Czytelnia
Być znaczy mówić
Fedra
Performans w szpon [...]
From Wrocław with love
Apologia Jacka Wachowskieg [...]
Witkacego i Sade’a Laca [...]
Felietony
Uwagi na stronie
Zakaz fotografowania
Warszawskie pasaże

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone