17-01-2021

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

Miesięcznik „Teatr” to najstarsze obok „Twórczości” polskie pismo kulturalne. Regularnie ukazuje się od 1946 roku. „Teatr” zawsze rejestrował najważniejsze wydarzenia polskiego życia teatralnego. W każdym numerze miesięcznika znajdują się omówienia premier teatrów z całego kraju, rozmowy, publicystyka, felietony. Pismo zajmuje się przede wszystkim dniem dzisiejszym teatru, ale nie zapomina o jego przeszłości. Przedstawia dokonania wybitnych polskich twórców, także tych, którzy już odeszli.

Redakcja od lat przyznaje prestiżowe w środowisku teatralnym nagrody: dla najlepszego reżysera (Nagroda im. Konrada Swinarskiego) i aktorów sezonu (Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza).

Miesięcznik „Teatr” kilkukrotnie przyznał nagrody za całokształt osiągnięć artystycznych:

1996 – Nagrody Specjalne przyznane z okazji pięćdziesięciolecia miesięcznika „Teatr”:
­
Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza – Zofia Rysiówna i Gustaw Holoubek
­
Nagroda im Konrada Swinarskiego – Jerzy Grotowski

2006 – Nagroda Specjalna z okazji sześćdziesięciolecia miesięcznika „Teatr”

Jerzy Jarocki

2007 – Nagroda Specjalna za całokształt twórczości artystycznej

Danuta Szaflarska

Redaktorzy naczelni „Teatru”

- Jan Nepomucen Miller, 1946–1947
­- Kolegium redakcyjne, przewodniczący Jan - Alfred Szczepański, 1947–1952
­- Edward Csató, 1952–1968
­- Jerzy Koenig, 1968–1972
­- Witold Filler, 1972–1975
­- Henryk Bieniewski, 1975–1981
­- Jerzy Sokołowski, 1982–1990
­- Andrzej Wanat, 1990–1996,
­- Janusz Majcherek, 1996–2006
­- Jacek Kopciński, od 2006.


Nagroda im. Konrada Swinarskiego
Nagroda dla najlepszego reżysera sezonu teatralnego.
Jest przyznawana od 1976 roku.


Laureaci Nagrody im. Konrada Swinarskiego

za sezon 2006/2007
Krzysztof Warlikowski
za reżyserię spektaklu „Aniołów w Ameryce” Tony’ego Kushnera w TR Warszawa

za sezon 2005/2006
Mariusz Treliński
za reżyserię oper „Andrea Chenier” i „La Boheme” w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej

za sezon 2004/2005
Piotr Cieplak
za reżyserię spektaklu „Słomkowy kapelusz” Eugene’a Labiche’a w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

za sezon 2003/2004
Paweł Miśkiewicz
za reżyserię przedstawienia „Niewina” Dei Loher w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

za sezon 2002/2003
Jerzy Grzegorzewski
za reżyserię spektaklu „Morze i zwierciadło” Wystana H. Audena w Teatrze Narodowym w Warszawie

za sezon 2001/2002
Marek Fiedor
za reżyserię spektaklu „Matka Joanna od Aniołów” wg Jarosława Iwaszkiewicza w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu

za sezon 2000/2001
Jacek Głomb
za reżyserię „Ballady o Zakaczawiu” Kopki, Kowalewskiego i Głomba w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

za sezon 1999/2000
Andrzej Wajda
za reżyserię spektaklu Teatru TV „Bigda idzie” wg Kadena-Bandrowskiego

za sezon 1998/1999
Henryk Tomaszewski
za reżyserię spektaklu „Traktat o marionetkach” Kleista w Teatrze Narodowym w Warszawie

za sezon 1997/1998
Grzegorz Jarzyna
za reżyserię „Iwony, księzniczki Burgunda” w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie i „Niezidentyfikowanych szczątków...” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

za sezon 1996/1997
Eimuntas Nekrošius
za reżyserię spektaklu „Hamlet” Shakespeare’a – spektaklu wileńskiego Festiwalu LIFE, przedstawianego na Festiwalu „Kontakt” w Toruniu

za sezon 1995/1996
z okazji pięćdziesięciolecia miesięcznika „Teatr” za całokształt dokonań
Jerzy Grotowski

za sezon 1994/1995
Jury uznało za najwybitniejsze dokonania reżyserskie sezonu 1994/1995:
Jerzego Grzegorzewskiego – „La Boheme” w Centrum Sztuki Studio w Warszawie
Jerzego Jarockiego – „Kasię z Heilbronnu” Kleista w Teatrze Polskim we Wrocławiu
Krystiana Lupy – „Lunatyków” wg Brocha w Starym Teatrze w Krakowie.
Zważywszy na fakt, że wymienieni reżyserzy są już laureatami Nagrody im. Swinarskiego, jury podporządkowując się regulaminowi (dopuszczającemu możliwość jednorazowego przyznania nagrody temu samemu artyście) postanowiło nie przyznawać Nagrody im. Konrada Swinarskiego za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie reżyserii w sezonie 1994/1995

za sezon 1993/1994
Lech Raczak oraz aktorzy Teatru Ósmego Dnia – współtwórcy przedstawień tej sceny
za całokształt działalności artystycznej

za sezon 1992/1993
Piotr Tomaszuk
za reżyserię przedstawień „Turlajgroszek” Tadeusza Słobodzianka i Piotra Tomaszuka i „Merlin. Inna historia” Tadeusza Słobodzianka w scenografii Mikołaja Maleszy i wykonaniu Towarzystwa Wierszalin z Białegostoku

za sezon 1991/1992
Kazimierz Kutz
za całokształt twórczości telewizyjnej, ze specjalnym uwzględnieniem przedstawień „Noc Walpurgii” Wieniedikta Jerofiejewa i „Stalin” Gastona Salvatore

za sezon 1990/1991
­ Jerzy Grzegorzewski
za inscenizację „Śmierci Iwana Iljicza” wg Lwa Tołstoja w Centrum Sztuki Studio im. Witkiewicza w Warszawie i Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
­ Włodzimierz Staniewski wraz z zespołem
za stworzenie i działalność Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice

za sezon 1989/1990
Ryszard Peryt
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie reżyserii operowej

za sezon 1988/1989
Zygmunt Hübner (pośmiertnie)

za sezon 1987/1988
Krystian Lupa
za reżyserię przedstawienia „Marzyciele” Roberta Musila w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

za sezon 1986/1987
Andrzej Dziuk wraz z zespołem
za stworzenie i działalność artystyczną Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

za sezon 1985/1986
Tadeusz Bradecki
za reżyserię spektakli „Woyzeck” Georga Büchnera w Starym Teatrze w Krakowie i „Pan Jowialski” Aleksandra Fredry w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi

za sezon 1984/1985
Janusz Nyczak
za reżyserię spektaklu „Trzy siostry” Antona Czechowa w Teatrze Nowym w Poznaniu

za sezon 1983/1984
Krzysztof Babicki
za przedstawienia: „Z życia glist” Pera Olofa Enquista w Starym Teatrze im. Modrzejewskiej w Krakowie, „Już prawie nic” wg Jerzego Andrzejewskiego, „Pułapka” Tadeusza Różewicza w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i „Irydion” Zygmunta Krasińskiego w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu

za sezon 1982/1983
Janusz Wiśniewski
za samodzielne i twórcze dokonania teatralne, zwłaszcza zrealizowane w Teatrze Nowym w Poznaniu autorskie przedstawienia „Panopticum a la Mme Tussaud” i „Koniec Europy” oraz za współudział w realizacji „Manekinów” Rudzińskiego w Operze Narodowej

za sezon 1981/1982
Nagrody nie przyznano

za sezon 1980/1981
Mikołaj Grabowski
za samodzielne i oryginalne dokonania artystyczne ostatnich dwóch lat, a zwłaszcza za zrealizowane w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi : „Kwartetu” Bogusława Schaeffera, „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego, „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza

za sezon 1979/1980
Jerzy Krasowski
za reżyserię spektaklu „Sto rąk, sto sztyletów” Jerzego Żurka z Teatru im. Słowackiego w Krakowie

za sezon 1978/1979
Maciej Prus
za reżyserię spektaklu „Noc listopadowa” Wyspiańskiego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

za sezon 1977/1978
Maciej Englert
za reżyserię przedstawienia „Największa świetość” Iona Drucego w Teatrze Współczesnym w Warszawie

za sezon 1976/1977
Jerzy Jarocki
za reżyserię przedstawienie „Króla Leara” Williama Shakespeare’a w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

za sezon 1975/1976
Andrzej Wajda
za najwybitniejsze przedstawienie sezonu dla spektaklu „Gdy rozum śpi...” Antonio Buero Vallejo w Teatrze na Woli w Warszawie


Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza
Nagroda dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora sezonu teatralnego.
Jest przyznawana od 1985 roku.

Laureaci Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza

za sezon 2006/2007
­- Maja Ostaszewska, za rolę Harper Pitt w przedstawieniu „Anioły w Ameryce” Tony'ego Kushnera w TR Warszawa
­- Andrzej Chyra, za rolę Roya M. Cohna w przedstawieniu „Anioły w Ameryce” Tony'ego Kushnera w TR Warszawa

za sezon 2005/2006
­- Danuta Stenka, za rolę Ellidy Wangel w przedstawieniu „Kobieta z morza” wg Ibsena w Teatrze Dramatycznym w Warszawie
­- Andrzej Zieliński, za rolę Formy Fomicza w przedstawieniu „Wasza Ekscelencja” wg Fiodora Dostojewskiego w Teatrze Współczesnym w Warszawie

za sezon 2004/2005
­- Jadwiga Jankowska-Cieślak, za trzy role – Pauliny i Aurelii w „Niedokończonym utworze na aktora” wg Antona Czechowa i Yasminy Rezy oraz Matki w „Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie” Petra Zelenki, oba przedstawienia w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
­- Adam Woronowicz, za role Fadinarda w „Słomkowym kapeluszu” Eugene’a Labiche’a w Teatrze Powszechnym w Warszawie oraz Mirona w spektaklu Teatru Telewizji „Pamiętnik z Powstania warszawskiego” wg Mirona Białoszewskiego

za sezon 2003/2004
­- Teresa Budzisz-Krzyżanowska, za rolę Jokasty w „Królu Edypie” Sofoklesa graną gościnnie w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
­- Mariusz Bonaszewski, za role Józia, Księcia Filipa, Szarma, Witolda II w przedstawieniu „Błądzenie” wg Witolda Gombrowicza w Teatrze Narodowym w Warszawie

za sezon 2002/2003
­- Renate Jett, za rolę Kalibana w „Burzy” Williama Shakespeare’a w TR Warszawa
­- Jerzy Radziwiłowicz, za rolę Kalibana w „Morzu i zwierciadle” Wystana H. Audena w Teatrze Narodowym w Warszawie

za sezon 2001/2002
­- Stanisława Celińska, za rolę Kobiety w „Oczyszczonych” Sarah Kane w reżyserii w Teatrze Rozmaitości w Warszawie
­- Krzysztof Globisz, za rolę Sajetana w „Szewcach” Witkacego w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

za sezon 2000/2001
­- Halina Skoczyńska, za rolę Raniewskiej w „Wiśniowym sadzie” Antona Czechowa w Teatrze Polskim we Wrocławiu
­- Wojciech Pszoniak, za rolę Leona w „Pracowni krawieckiej” Jean-Claude Grumberga w Teatrze TV oraz Francois Pignona w „Kolacji dla głupca” Francisa Vebera w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie

za sezon 1999/2000
­- Katarzyna Gniewkowska, za rolę Gruszy w przedstawieniu „Bracia Karamazow” Fiodora Dostojewskiego w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
­- Ignacy Gogolewski, za rolę Hrabiego Szarma w „Operetce” Witolda Gombrowicza w Teatrze Narodowym w Warszawie

za sezon 1998/1999
­- Dominika Ostałowska, za rolę Marianny w „Opowieściach lasku wiedeńskiego” Odona von Horvatha w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
­- Jerzy Trela, za rolę Samuela w „Sędziach” Stanisława Wyspiańskiego Teatrze Narodowym w Warszawie

za sezon 1997/1998
­- Magdalena Cielecka, za rolę tytułową w „Iwonie...” w Starym Teatrze w Krakowie, Candy w „Niezidentyfikowanych szczątkach ludzkich” Brada Frasera w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i Judytę w „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego w Teatrze TV
­- Mariusz Benoit, za rolę Władzia w „Ślubie” Witolda Gombrowicza w Teatrze Narodowym w Warszawie

za sezon 1996/1997
­- Dorota Segda, za rolę Małgorzaty w „Fauście” Johanna Wolfganga Goethego w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
­- Zbigniew Zapasiewicz, za rolę Stomila w „Tangu” Sławomira Mrożka w Teatrze Współczesnym w Warszawie

za sezon 1995/1996
z okazji pięćdziesięciolecia miesięcznika „Teatr” przyznawane za całokształt dokonań:
­- Zofia Rysiówna
­- Gustaw Holoubek

za sezon 1994/1995
­- Alicja Bincewicz, za rolę Gertrudy Hentjen w „Lunatykach” wg Hermana Brocha w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
­- Władysław Kowalski, za rolę Podkolesina w „Ożenku” Mikołaja Gogola w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

za sezon 1993/1994
­- Anna Dymna, za role w Teatrze TV: Moll Bowser w „Palcu bożym” Erskine’a Caldwella i Podstoliny w „Zemście” Aleksandra Fredry
­- Jan Englert, za tytułową rolę w przedstawieniu „Ryszard III” Williama Shakespeare'a w Teatrze Polskim w Warszawie

za sezon 1992/1993
­- Dorota Segda, za rolę Salomei w „Śnie srebrnym Salomei” Słowackiego w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
­- Zbigniew Zamachowski, za rolę Wojnickiego w „Wujaszku Wani” Antona Czechowa w Teatrze Studio w Warszawie i tytułową w „Płatonowie” Antona Czechowa w Teatrze TV

za sezon 1991/1992
­- Anna Seniuk, za rolę Dulskiej w „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Teatrze TV
­- Andrzej Hudziak, za rolę Lassmana w „Maltem” wg Rainera Marii Rilkego i Konrada w „Kalkwerku” wg Thomasa Bernharda w Starym Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
­Nagroda honorowa przyznana pośmiertnie: Tadeusz Łomnicki, za rolę Icyka Sagera w przedstawieniu „Stalin” Gastona Salvatore’a w Teatrze TV

za sezon 1990/1991
­- Ewa Mirowska, za tytułową rolę w przedstawieniu „Chunga” Mario Vargasa Llosy w Teatrze im. Jaracza w Łodzi i rolę Maestra w telewizyjnej adaptacji „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza
­- Jerzy Radziwiłowicz, za rolę Henryka w „Ślubie” Witolda Gombrowicza w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
­- Jerzy Trela, za rolę Ojca w „Ślubie” Witolda Gombrowicza w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

za sezon 1989/1990
­- Maja Komorowska, za rolę Letycji Douffet w przedstawieniu „Letycja i lubczyk” Petera Shaffera w Teatrze Współczesnym w Warszawie
­- Jan Frycz, za rolę w przedstawieniu „Opis obyczajów...” ks. Jędrzeja Kitowicza w Teatrze STU i rolę Iwana w „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

za sezon 1988/1989
­- Maria Ciunelis, za rolę Sary Norman w spektaklu „Dzieci mniejszego Boga” Marka Medoffa w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
­- Kazimierz Kaczor, za rolę Browarnika w „Audiencji” Vaclava Havla w Teatrze Powszechnym w Warszawie

za sezon 1987/1988
­- Krystyna Janda, za rolę tytułową w „Medei” Eurypidesa w Teatrze Powszechnym w Warszawie
­- Igor Przegrodzki, za rolę Iwana Wasiliewicza w „Powieści teatralnej” Michaiła Bułhakowa w Teatrze Telewizji

za sezon 1986/1987
­- Anna Polony, za rolę Maman Liedermeyer w spektaklu „Wiosna Narodów w Cichym Zakątku” Adolfa Nowaczyńskiego w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
­- Jan Peszek, za rolę w „Scenariuszu dla trzech aktorów” Bogusława Schaeffera w Teatrze STU w Krakowie oraz za rolę Jakuba w przedstawieniu „Republika marzeń” Brunona Schulza w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

za sezon 1985/1986
­- Teresa Budzisz-Krzyżanowska, za rolę Jenny w „Operze za trzy grosze” Bertolta Brechta w Teatrze Studio w Warszawie
­- Zbigniew Zapasiewicz, za rolę tytułową w „Baalu” Bertolta Brechta w Teatrze Powszechnym w Warszawie

za sezon 1984/1985
­- Joanna Szczepkowska, za rolę Anieli w „Ślubach panieńskich” Aleksandra Fredry i rolę Moniki Claverton-Ferry w przedstawieniu „Lord Claverton” Thomasa Stearnsa Eliota w Teatrze Polskim w Warszawie
­- Tadeusz Łomnicki, za rolę Krappa w przedstawieniu „Ostatnia taśma Krappa” Samuela Becketta w Teatrze Studio w Warszawie


Rumunia
Trzy spojrzenia naRumunię [...]
Ludzie
Drążyć, szukać, rozwij [...]
Nasza obsesja
Ten teatr czasami
Słuch absolutny
Ambitny teatr ludowy
Przestrzenie teatru
Polaków pomnik własny
Teatr rumuński
Scenografia rumuńska albo [...]
X milimetrów z Y kil [...]
Po premierze
Kontrrewelacja
B jak blokowisko
Życie zamknięte w w [...]
Kwartet na mięśniaków
W pogoni za sobą
Lekcja teatru
Lokowanie (w) spektaklu
Lament i pomsta
Przegląd
I zawrócił Jontek na wie [...]
Brooklińska rzeź, czyli [...]
Pełen sukces, pełna kasa [...]
Pięć razy Rumunia
Czytelnia
Z ironicznym przełamaniem [...]
Mikołajska”, albo odmow [...]
Co pozostaje, jest do opis [...]
Śmiech jak skok w pr [...]
Felietony
Uwagi na stronie
Zakaz fotografowania
Warszawskie pasaże

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone