23-01-2021

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

Prenumerata "Teatru":

Za pośrednictwem Redakcji:
ul. Kozia 3/5 m. 6, 00-070 Warszawa, tel. / fax (0 22) 692-88-18
tel. (0 22) 692 88 19, e-mail: teatr@teatr-pismo.pl .


Bank Millennium S.A.
79 11 60 2202 0000 0000 4272 2741


Cena numeru w prenumeracie: 10 zł.; prenumerata kwartalna - 30 zł.; półroczna - 60 zł.; roczna - 120 zł. Prenumerata zagraniczna - 100 dolarów (roczna), 70 euro (roczna).

Przy wpłatach dokonywanych z zagranicy numer rachunku bankowego należy poprzedzić literami PL oraz wpisać
SWIFT CODE: BIGBPLPW.
Zamówione egzemplarze poczta dostarcza bez dodatkowych opłat.

Za pośrednictwem "RUCH" S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy:

www.prenumerata.ruch.com.pl

Wpłaty na prenumeratę zagraniczną powiększone o rzeczywiste koszty wysyłki - tylko na okresy kwartalne - przyjmuje "RUCH" S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, 00-958 Warszawa, na konto:

PEKAO S.A. IV O/Warszawa 12401053-40060347-2700-401112-001

lub codziennie w godzinach 8-14 w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy:

- do 5 grudnia - na I kwartał i I półrocze roku następnego oraz na następny rok,
- do 5 marca - na II kwartał roku bieżącego,
- do 5 czerwca - na III kwartał roku bieżącego,
- do 5 września - na IV kwartał roku bieżącego.

Prenumerata opłacana w złotówkach ze zleceniem wysyłki za granicę:

Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela "RUCH" S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33 Warszawa 01-248 Warszawa tel. (0 22) 532 87 31 – prenumerata w walucie obcej; tel. (0 22) 532 88 16, (0 22) 532 88 19 – prenumerata płatna w złotówkach, infolinia 0 800 120 029.
Wpłaty w złotówkach na konto w banku:

PEKAO S.A. IV O/Warszawa
68 1240 1053 1111 0000 0443 0494
lub w kasie Oddziału.


Prenumerata opłacana w dewizach przez odbiorcę z zagranicy:

Przelewem na nasze konto w banku -
SWIFT banku: PKOPPLPWWA4

* w dolarach:
PEKAO S.A. IV O/W-wa PL
54124010531787000004430508


* w euro:
PEKAO S.A. IV/W-wa PL
46124010531978000004430511.


Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie kserokopii polecenia przelewu z podaniem adresu i tytułu pod nr faxu +48 22 532 87 32 .

Opłaty za prenumeratę można dokonać również czekiem wystawionym na firmę "RUCH S.A. OKDP" i przesłanym razem z zamówieniem listem poleconym na nasz adres. Informujemy, że klienci płacący z zagranicy mogą też dokonać wpłaty na prenumeratę kartami kredytowymi VISA i MASTERCARD w internecie

http://www.ruch.pol.pl.

Za pośrednictwem Poczty Polskiej:

www.poczta-polska.pl/prenumerata

Rumunia
Trzy spojrzenia naRumunię [...]
Ludzie
Drążyć, szukać, rozwij [...]
Nasza obsesja
Ten teatr czasami
Słuch absolutny
Ambitny teatr ludowy
Przestrzenie teatru
Polaków pomnik własny
Teatr rumuński
Scenografia rumuńska albo [...]
X milimetrów z Y kil [...]
Po premierze
Kontrrewelacja
B jak blokowisko
Życie zamknięte w w [...]
Kwartet na mięśniaków
W pogoni za sobą
Lekcja teatru
Lokowanie (w) spektaklu
Lament i pomsta
Przegląd
I zawrócił Jontek na wie [...]
Brooklińska rzeź, czyli [...]
Pełen sukces, pełna kasa [...]
Pięć razy Rumunia
Czytelnia
Z ironicznym przełamaniem [...]
Mikołajska”, albo odmow [...]
Co pozostaje, jest do opis [...]
Śmiech jak skok w pr [...]
Felietony
Uwagi na stronie
Zakaz fotografowania
Warszawskie pasaże

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone