17-01-2021

 
NOWY LAYOUT
Najstarsze czasopismo teatralne w Polsce w nowym kształcie.


Nowe barwy:
Chcemy prezentować teatr w sposób bardziej atrakcyjny, żywszy,
nowocześniejszy – 40 stron w kolorze i zmieniona szata graficzna.

Nowy układ:
Chcemy pokazywać teatr w sposób bardziej uporządkowany – pojawią się nowe stałe działy: Wydarzenia, Ludzie, Przestrzenie teatru, Po premierze, Czytelnia.

Nowe perspektywy:
Chcemy uchwycić wszystkie wymiary teatru: od plotki w bufecie, przez
codzienny repertuar scen małych i dużych, twórczość poszczególnych artystów,
zarządzanie, po istotę sztuki scenicznej.

Nowe horyzonty:
Chcemy dokładniej śledzić dokonania artystów zagranicznych, zwłaszcza z
naszej części Europy.

Nowi autorzy:
Zaprosiliśmy na łamy nowych felietonistów - wybitną pisarkę Zytę Rudzką i świetnego
eseistę Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa komunikacja:
Chcemy mówić do tych, którzy wiedzą mnóstwo o teatrze i do tych, którzy
wiedzą niewiele.

Szukaj TEATRU w Empikach i dobrych księgarniach.
Chcesz wiedzieć więcej o zasadach prenumeraty – napisz na adres: teatr@teatr-pismo.pl

:: REKLAMA ::

 

Redakcja miesięcznika „Teatr”:Jacek Kopciński – ur. 1965, redaktor naczelny, w redakcji pisma od 1996 r. Profesor IBL PAN, szef Katedry Badań nad Teatrem i Filmem UKSW. Wydał między innymi „Gramatykę i mistykę. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego” (1997), „Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne.” (2002), "Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta" (2008).
jacekkopcinski@wp.pl

Kalina Zalewska - ur. 1962, zastępca redaktora naczelnego. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST, doktorantka Instytutu Sztuki PAN. W redakcji „Teatru” od 2009 roku.
kalina.zalewska@teatr-pismo.pl
Bartłomiej Miernik – ur. 1979, sekretarz redakcji. Interesuje się teatrem tańca. W redakcji „Teatru” od 2003 roku.
bartlomiej.miernik@teatr-pismo.pl

Katarzyna Tokarska-Stangret - ur. 1981, doktorantka teatrologii UJ. Przygotowuje rozprawę na temat dokumentacji filmowej prób teatralnych Tadeusza Kantora. Publikowała w „Dialogu”, „Tekstach Drugich” i „Teatrze”. W redakcji „Teatru” od 2007 roku.
katarzyna.tokarska-stangret@teatr-pismo.plPaweł Płoski - ur. 1981, doktorant w Instytucie Sztuki PAN (temat "Polityka teatralna w Polsce w latach 1918-1999"). Kieruje działem literackim Teatru Narodowego. Współpracuje z czeskim dwumiesięcznikiem „Svet a divadlo” i Fundacją Pro Cultura.
Magdalena Zielonka-Kowalska - ur. 1982, redaktorka, doktorantka w Instytucie Sztuki PAN. Przygotowuje rozprawę o strategiach wpisywania widza w dramat współczesny. Prowadzi zajęcia z historii dramatu i teatru na UKSW. m.zielonka.kowalska@teatr-pismo.pl
Elżbieta Modlinger – ur.1965, graficzka.
Grzegorz Wroniewicz – ur. 1981, edytor, korektor miesięcznika "Teatr" od
2007 roku. Absolwent polonistyki UKSW w Warszawie, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor najnowszej edycji "Dramatów" Zbigniewa Herberta (2008).
.

Rumunia
Trzy spojrzenia naRumunię [...]
Ludzie
Drążyć, szukać, rozwij [...]
Nasza obsesja
Ten teatr czasami
Słuch absolutny
Ambitny teatr ludowy
Przestrzenie teatru
Polaków pomnik własny
Teatr rumuński
Scenografia rumuńska albo [...]
X milimetrów z Y kil [...]
Po premierze
Kontrrewelacja
B jak blokowisko
Życie zamknięte w w [...]
Kwartet na mięśniaków
W pogoni za sobą
Lekcja teatru
Lokowanie (w) spektaklu
Lament i pomsta
Przegląd
I zawrócił Jontek na wie [...]
Brooklińska rzeź, czyli [...]
Pełen sukces, pełna kasa [...]
Pięć razy Rumunia
Czytelnia
Z ironicznym przełamaniem [...]
Mikołajska”, albo odmow [...]
Co pozostaje, jest do opis [...]
Śmiech jak skok w pr [...]
Felietony
Uwagi na stronie
Zakaz fotografowania
Warszawskie pasaże

Copyright © 2006 "TEATR" Wszystkie prawa zastrzeżone