W NUMERZE:
Ludzie
44
Wojciech Dudzik Zbyszek
Przestrzenie teatru
16
Karolina Felberg-Sendecka Nieprzenikniony mur
48
Marzenna Wiśniewska Teatr na szkolnym ekranie
54
Agata Szepe „Odwołuję, co powiedziałem”. Księga Hioba jako dramat
Po premierze
64
Piotr Sobierski W ramionach diabła
66
Adam Karol Drozdowski Dzieła zabrane
68
Paweł Schreiber Jak radzi sobie nowy dyrektor?
71
Jarosław Cymerman Hindełe, siostra Sztukmistrza
71
Michał Kasperowicz Kurka wodna
Przegląd
78
Szymon Kazimierczak Koniec przemocy
80
Iwona Uberman Nie tylko papier
Czytelnia
26
Mateusz Werner Dziady z kronikarskiego obowiązku
86
Katarzyna Niedurny Labirynt Tyndyka
Felietony
28
Listy polecone: Do Olgierda Łukaszewicza – obywatela
46
Włodzimierz Szturc Michel de Ghelderode
72
Marek Kochan Jarmark perski: Brukowo
82
Natalia Worożbyt Emocja miesiąca: Dla ozdoby
82
Artur Pałyga Układy i układanki: Stan wyższej konieczności